Periodiek schenken, legaat en kerkbalans

Fijn dat u deze pagina bezoekt en u geinteresseerd bent om de kerk financieel te ondersteunen.

Uw kerkelijke bijdrage als periodieke gift

Een periodieke gift is een goede manier om het werk van onze plaatselijke gemeente, de diaconie of zending financieel te steunen.

Het is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken in de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,--) en een maximumvan  10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost. U vindt meer informatie onder het kopje hierboven met Periodiek Schenken.

De Pieterskerk in uw testament

WIlt u na de dood ook nog voor de financiële toekomst van de kerk zorgdragen, dan kan dat door de kerk in uw testament op te nemen. Let er wel op dat u samen met de notaris het juist doel vastlegt. Wilt u de wijkgemeente Pieterskerk, het gebouw Pieterskerk of de Protestantse gemeente steunen. Om verwarring achteraf te voorkomen is het fijn als u dit expliciet benoemt.