Crèche

Kinderen tussen de 0 en 4 jaar zijn tijdens de morgendienst van harte welkom in
zaal 1 van het Bonifatiushuis. Ouders kunnen vanaf een kwartier voor aanvang van de dienst de kinderen brengen. Heeft u vragen op opmerkingen of wilt u zelf eens in de twee maanden oppassen, neem dan contact op met Mirjam Hage, tel. 0346-261565.