Links

  Pieterskerk    
  Vrienden van de Pieterskerk  http://www.vriendenvandepieterskerk.nl
       
  Protestantse Kerk in Nederland
   
  PKN   http://www.pkn.nl/
  Confessionele Vereniging   http://www.hwconfessioneel.nl/
  Stichting Schrift en Belijden   http://www.schriftenbelijden.nl/
  Ecclesia   http://www.ecclesianet.nl/
  Conf. Geref. Beraad   http://www.cgb.nu/
  Gereformeerde Bond   http://www.gereformeerdebond.nl/
  Evangelisch Werkverband   http://www.ewv.nl/
       
 Kerk en Israël  
 Kerk en Israël http://www.kerkenisrael.nl
    
  Bijbelgenootschappen    
  Nederlands Bijbelgenootschap   http://www.bijbelgenootschap.nl/
       
  Jeugd    
  HGJB   http://www.hgjb.nl/
  Youth Alpha   http://www.youthalpha.nl
       
  Media    
  Kerkomroep    http://www.kerkomroep.nl  
       
  Zending en Evangelisatie    
  IZB   http://www.izb.nl/
  GZB   http://www.gzb.nl/
  IKEG   http://www.ikeg.nl/
  Evangelische Alliantie   http://www.ea.nl/
       
  Hulporganisaties    
  Stichting Chris (hulp kinderen/jongeren)   http://www.chris.nl/
  Stichting HIP   http://www.stichtinghip.nl/
       
  Bijbellinks    
  Naardense Bijbel   http://www.naardensebijbel.nl
  SchriftWoord.nl   http://www.schriftwoord.nl
  Herziene Statenvertaling   http://www.statenvertaling.nu
  Scripture4all OT   http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/Hebrew_Index.htm
  Scripture4all NT   http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/Greek_Index.htm
       
  Tijdschriften    
  HW Confessioneel   http://www.schriftenbelijden.nl/index.php//blad-hw
  Theologia Reformata   http://www.theologiareformata.nl
  In de Waagschaal   http://www.karlbarth.nl
  De Waarheidsvriend   http://www.dewaarheidsvriend.nl
  Wapenveld   http://www.wapenveldonline.nl
  Kontekstueel   http://www.kontekstueel.nl
  Kerknieuws (Breukelen)    Http://www.pieterskerk.info/nieuws3
     
  Kerken in Breukelen  
 Pauluskerk http://www.pauluskerkbreukelen.nl/
 NGK (witte kerkje) http://www.ngkbreukelen.nl/
 St Jan de Doper parochie http://stjandedoper-vechtenvenen.nl/johannesdedoper-breukelen/