De jeugdouderling vertelt over de activiteiten

“Mijn naam is Marg Versloot en ik ben jeugdouderling in de wijkgemeente Pieterskerk. Deze gemeente heeft een grote groep kinderen en jeugd en voor alle leeftijden is er een passende activiteit. In het menu vindt u per jeugdgroep meer informatie over de activiteiten in onze gemeente. Ook voor diegenen die niet naar de kerk gaan kan het leuk zijn om eens een kijkje te nemen bij de verschillende activiteiten. Van harte welkom!”

Jeugd

Het jeugdwerk heeft binnen onze wijkgemeente een belangrijke plaats. We willen dat de kinderen en jongeren zich thuis voelen. Bij alle activiteiten die we voor de jeugd organiseren proberen we hier aan bij te dragen. Of dit nu gaat om de kerkdienst, kindernevendienst of om een avond op de club, we willen de jeugd laten zien dat we om hen heen staan en er voor hen zijn. Bovenal willen we laten zien dat de jeugd zich bij de Here God thuis mag voelen.

De leiding van de diverse clubs spelen een belangrijke rol als het gaat om het contact met de kinderen, tieners en jongeren. Zij zien direct wat er bij de jeugd speelt en gaan op het niveau van het kind of de tiener gesprekken aan. Uiteraard is er op de clubs ruimte voor ontspanning en proberen we met elkaar leuke activiteiten te organiseren.
De jeugdouderling is aanspreekpunt voor al het jeugdwerk. Samen werken we aan de vorming van de jeugd in de gemeente, met name om de jeugd te bewaren bij en in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus.

Als gemeente steunen wij ook het Interkerkelijk Kinderwerk van Breukelen, die in de schoolvakanties middagen organiseert onder de naam ‘Alles Kidz.’

‘Voel je thuis!’ 
Een blijvend thema voor al het kinder- en jeugdwerk. We zullen met z’n allen hier een bijdrage aan moeten leveren om ze voor te leven hoe goed en hoe mooi de relatie met onze Drie-enige Heer is. We houden vast aan de belofte van God die ons allereerst een teken en zegel voor de kinderen geeft bij de Heilige Doop. We dragen er ook zorg voor dat kinderen van buiten de kerk ons kunnen zien en een plek bij ons kunnen vinden. We hopen van harte dat we als gemeente samen met de jeugd in deze relatie mogen groeien.

Catechisaties

Informatie over de catechisaties (alle leeftijden) in verband met tijden e.d., zie onder de rubriek Vorming en Toerusting.