Het Bonifatiusjaar 2020

Logo Bonifatiusjaar 2020 Breukelen Woerden

Bonifatius (die gedoopt werd met de naam Wynfrith) is de Engelse missionaris/zendeling aan wie Breukelen en Woerden hun kerstening te danken hebben. In 720 preekte en doopte hij onder de Friezen, de toenmalige bewoners van dit gebied. Hij wijdde hun offerplaatsen aan de heilige apostel Petrus en daar getuigen nog steeds de Pieterskerk te Breukelen en de Petruskerk te Woerden van. In 2020 vieren Breukelen en Woerden - dankzij Bonifatius - al voor de 1300ste keer Pasen, Pinksteren en Kerst.

Bonifatius – het goede dat ons verbindt 
Het Bonifatiusjaar 2020 biedt een heel gevarieerd programma voor jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk. We leren de Engelse missionaris Bonifatius en zijn erfenis kennen via lezingen en tentoonstellingen. Voetbalteams doen mee met de Bonifatiuscup in Dokkum. We gaan met Bonifatius op weg als pelgrims, zowel te voet als ook op de fiets. We laten ons door hem en door de Bijbel (die hij altijd bij zich had) inspireren tijdens oecumenische vieringen en bij orgel- en carillonconcerten. En we herbeleven zijn tijd door met elkaar Gregoriaanse liederen te zingen, middeleeuwse maaltijden te nuttigen en een bezoek te brengen aan Dokkum waar zijn martelaarsdood uit 754 nog jaarlijks wordt herdacht. Maar natuurlijk verdient Bonifatius ook in Utrecht blijvende aandacht en daarom krijgt hij aan de Pieterskerk te Breukelen een bijzondere gevelsteen en in de Petruskerk te Woerden een fraai glas-in-loodraam.

Via de website van de Vrienden van de Pieterskerk kunt u het gehele jaarprogramma inzien en inschrijven op de verschillende onderdelen. De eerste activieit is de pelgrimage van Breukelen naar Woerden op 13 april 2020.