'Dood gewoon'

Door privéomstandigheden kon ds. Margriet van der Kooi niet op de thema-avond van 29 maart jl. aanwezig zijn en ging de avond niet door. Gelukkig hebben we een nieuwe datum gevonden, en gaat deze bij leven en welzijn wel door: Op donderdag 16 mei van 20.00-21.30 uur (inloop 19.45 uur), in het Bonifatiushuis. Margriet van der Kooi zal ons meenemen in de dilemma’s rond de maatschappelijke discussie over ‘voltooid leven’. Ze zal ook uit haar eigen ervaring als ziekenhuispastor het een en ander delen. Het leven is niet zo ‘doodgewoon’ als wij vaak geneigd zijn te denken. Tijdens de avond zal er volop gelegenheid zijn voor vragen en gesprek. Van harte welkom.
De Jaarthemacommissie