Kerkdiensten

Onderstaand staat (onder voorbehoud) het preekrooster. Heeft u suggesties voor predikanten, dan kunt u dat kenbaar maken bij de heer Piet Wijnen, tel. 0346-261837.

In de maand februari vinden alle erediensten plaats in de Pieterskerk, de avonddiensten zijn gezamenlijk met de Nederlands Gereformeerde Kerk

ZONDAG 23 FEBRUARI 2020
10.00 uur: Ds. K. Hage
18.30 uur: Ds. F.E. Schneider
Collecten: 1. Confessionele Vereniging; 2. Wijkkas
Autodienst: Dhr. P. Wijnen, tel. 0346-261837

In de maand maart vinden de ochtenddiensten plaats in de Pieterskerk, de avonddiensten zijn  gezamenlijk met en in de Nederlands Gereformeerde Kerk, (het 'Witte Kerkje') Dillenburgstraat 8

ZONDAG 1 MAART 2020
10.00 uur: Ds. J. Reijm, Rotterdam
18.30 uur: Ds. P. Nagel, Loenen a/d Vecht
Collecten: 1. Kerk in Actie: Voorjaarszending; 2. Wijkkas
Autodienst: Dhr. J. den Hartog, tel. 06-54 302 974

ZONDAG 8 MAART 2020
10.00 uur: Ds. K. Hage, bediening Heilig Avondmaal
18.30 uur: Ds. K. van As, Oostzaan, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal
Collecten: 1. Kerk in Actie: Zending; 2. Wijkkas; 3. Avondmaal: Hospitium
Autodienst: Dhr. S.E. van der Wilt, tel. 0346-262103

WOENSDAG 11 MAART 2020 - Biddag voor gewas en arbeid
19.30 uur: Ds. K. Hage (Pieterskerk)
Collecten: 1. Werk van de Diaconie; 2. Wijkkas
Autodienst: Dhr. S.E. van der Wilt, tel. 0346-262103

ZONDAG 15 MAART 2020
10.00 uur: Ds. J. de Jong, Waarder
18.30 uur: Ds. F. Gerkema, Amersfoort
Collecten: 1.Kerk in Actie: Noodhulp; 2. Wijkkas
Autodienst: Mw. N. Takke, tel. 06-17 280 139

ZONDAG 22 MAART 2020
10.00 uur: Ds. B. Aalbers, Maarssen
18.30 uur: Ds. P.J. den Hertog, Amsterdam
Collecten: 1. Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat; 2. Wijkkas
Autodienst: 's morgens: Dhr. K. de Jong, tel. 06-44 123 842
                    's avonds: Dhr. P. Wijnen, tel. 0346-261837

ZONDAG 29 MAART 2020
10.00 uur: Ds. K. Hage
18.30 uur: Ds. Mw. B. Lamain, Den Hoorn
Collecten: 1. Kerk in Actie: Werelddiaconaat: 2. Wijkkas; 3. Extra collecte wijkkas
Autodienst: 's morgens: Dhr. W.J. den Hartog, tel. 0294-234700
                    's avonds: Dhr. J. den Hartog, tel. 06-54 302 974

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM
Vrijdag 21 februari, 16.45 uur: Pastor J. van Os
Vrijdag 28 februari, 16.45 uur: Dhr. A. Fijan
Vrijdag   6 maart, 16.45 uur: Ds. W. Smit, bediening Heilig Avondmaal
Vrijdag 13 maart, 16.45 uur: Ds. K. Hage
Vrijdag 20 maart, 16.45 uur: Dhr. H.C.J. Hendriks
Vrijdag 27 maart, 16.45 uur: Ds. L.D.A. Hartevelt

Wilt u een kerkdienst meebeleven of terugluisteren? Bezoek dan www.kerkomroep.nl