Kerkdiensten

Onderstaand staat (onder voorbehoud) het preekrooster. Heeft u suggesties voor predikanten, dan kunt u dat kenbaar maken bij de heer Piet Wijnen, tel. 0346-261837.

In de maand november vinden alle ochtenddiensten plaats in de Pieterskerk, de avonddiensten zijn gezamenlijk met en in de Nederlands Gereformeerde Kerk, Dillenburgstraat 8

ZONDAG 17 NOVEMBER 2019
10.00 uur: Ds. K. Hage
18.30 uur: Ds. F.E. Schneider
Collecten: 1. Werk van de Diaconie; 2. Wijkkas
Autodienst:
Dhr. P. Wijnen, tel. 0346-261837

ZONDAG 24 NOVEMBER 2019 - Laatste zondag kerkelijk jaar
10.00 uur: Ds. K. Hage
18.30 uur: Ds. P. Nagel, Loenen aan de Vecht
Collecten: 1. Pastoraat; 2. Wijkkas; 3. Extra collecte wijkkkas
Autodienst:
Mw. N. Takke, tel. 06-17 280 139

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM
Vrijdag 15 november, 16.45 uur: Ds. F.E. Schneider
Vrijdag 22 november, 16.45 uur: Ds. G.H. Vlijm
Vrijdag 29 november, 16.45 uur: Ds. K. Hage

Wilt u een kerkdienst meebeleven of terugluisteren? Bezoek dan www.kerkomroep.nl