Kerkdiensten

Onderstaand staat (onder voorbehoud) het preekrooster. Heeft u suggesties voor predikanten, dan kunt u dat kenbaar maken bij de heer Piet Wijnen, tel. 0346-261837.

In de maand december vinden alle erediensten plaats in de Pieterskerk, de avonddiensten zijn gezamenlijk met de Nederlands Gereformeerde Kerk 

ZONDAG 15 DECEMBER 2019
10.00 uur: Ds. K. Hage (bediening Heilig Avondmaal)
18.30 uur: Ds. P. den Hertog, Amsterdam
                 (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)
Collecten: 1. Vluchtelingenwerk; 2. Wijkkas; 3. Avondmaal: Dorcas
Autodienst:
Dhr. H.J. van Schaik, tel. 03462-822278

ZONDAG 22 DECEMBER 2019
10.00 uur: Ds. E. Gruteke-Vissia, Zeewolde
16.30 uur: Kinderkerstfeest in het 'Witte Kerkje'
Collecten: 1. Werk van de Diaconie; 2. Wijkkas
Autodienst:
Dhr. J. den Hartog, tel. 0294-295510

DINSDAG 24 DECEMBER 2019
21.00 uur: Ds. F.E. Schneider
Collecten: 1. Project Kerstnachtdienst: 2. Wijkkas
Autodienst:
Dhr. S.E. van der Wilt, tel. 0346-262103

WOENSDAG 25 DECEMBER 2019 - 1e Kerstdag
10.00 uur: Ds. K. Hage
Collecten: 1. Kerk in Aktie: Kinderen in de knel; 2. Wijkkas
Autodienst:
Dhr. S.E. van der Wilt, tel. 0346-262103

ZONDAG 29 DECEMBER 2019
10.00 uur: Ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal
18.30 uur: Dr. W.M. de Bruin, Bleiswijk
Collecten: 1. Werk van de diaconie; 2. Wijkkas; 3. Extra collecte wijkkas
Autodienst:
Mw. N. Takke, tel. 06-17 280 139

DINSDAG 31 DECEMBER 2019 - Oudejaarsdag
19.30 uur: Ds. K. Hage
Collecten: 1. Leger des Heils; 2. Wijkkas
Autodienst:
Dhr. P. Wijnen, tel. 0346-261837

WOENSDAG 1 JANUARI 2020 - Nieuwjaarsdag
10.30 uur: Ds. K. Hage
Collecten: 1. Werk van de diaconie; 2. Wijkkas
Autodienst:
Dhr. K. de Jong, tel. 06-44 123 842

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM
Vrijdag 13 december, 16.45 uur: Ds. L.D.A. Hartevelt
Vrijdag 20 december, 16.45 uur: Pastor J. van Os
Vrijdag 27 december, 16.45 uur: Zr. M. Raassen

Wilt u een kerkdienst meebeleven of terugluisteren? Bezoek dan www.kerkomroep.nl