Kerkdiensten

Onderstaand staat (onder voorbehoud) het preekrooster. Heeft u suggesties voor predikanten, dan kunt u dat kenbaar maken bij de heer Piet Wijnen, tel. 0346-261837.

Kerkdienst online mee te beleven

Op advies van het RIVM en de Protestantse Kerk in Nederland heeft de Protestantse wijkgemeente Pieterskerk besloten de kerkdiensten af te gelasten. We begrijpen dat deze maatregel ingrijpend is. De dienst van Woord en Gebed voorbij laten gaan is niet makkelijk.

Tot maandag 1 juni organiseren we daarom als alternatief op zondagochtend om 10.00 uur een online dienst. Deze zijn te beluisteren via de kerktelefoon of www.kerkomroep.nl. Vanaf 1 juni gaan we volgens een nog nader in te vullen protocol de kerk weer beperkt openstellen.

Als de situatie verandert, zullen we u daarover informeren via de website en Facebookpagina. U kunt zich ook abonneren op de tijdelijke nieuwsbrief met daarin de liturgie.

Heeft u behoefte aan persoonlijk contact, dan kunt u ons bellen of mailen. Zie de contactgegevens onder De gemeente

Kent u gemeenteleden die geen gebruik maken van internet, wilt u hen dan van dit bericht op de hoogte brengen? 

‘U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart.’
(1 Petrus 5:7) 

Namens de kerkenraad,
Marco Berger, scriba
Dick Oosthoek, voorzitter
Krijn Hage, predikant 
Rieneke Vink, diaken

In de maand juni vinden alle erediensten plaats in de Pieterskerk, de avonddiensten zijn gezamenlijk met de Nederlands Gereformeerde Kerk

ZONDAG 7 JUNI 2020
10.00 uur: Ds. K. Hage
18.30 uur: Ds. F.E. Schneider
Collecten: 1. Werk van de Diaconie; 2. Wijkkas

ZONDAG 14 JUNI 2020
10.00 uur: Ds. K. Hage
18.30 uur: Ds. K. Hage
Collecten: 1. Diaconaal project Stichting VLOK; 2. Wijkkas

ZONDAG 21 JUNI 2020
10.00 uur: Ds. R.A. Houtman, Epe
18.30 uur: Ds. K. Hage
Collecten: 1. Kerk in Actie: Werelddiaconaat; 2. Wijkkas
 

ZONDAG 28 JUNI 2020
10.00 uur: Ds. K. Hage
18.30 uur: Ds. F.E. Schneider
Collecten: 1. Werk van de Diaconie; 2. Wijkkas; 3. Extra collecte Wijkkas
 

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Komen te vervallen

Wilt u een kerkdienst meebeleven of terugluisteren? Bezoek dan www.kerkomroep.nl