Kerkdiensten

Onderstaand staat (onder voorbehoud) het preekrooster. Heeft u suggesties voor predikanten, dan kunt u dat kenbaar maken bij de heer Piet Wijnen, tel. 0346-261837.

In de maand september vinden alle ochtenddiensten plaats in de Pieterskerk, de avonddiensten zijn gezamenlijk met en in de Nederlands Gereformeerde Kerk, Dillenburgstraat 8

ZONDAG 29 SEPTEMBER 2019
10.00 uur: Ds. K. Hage
18.30 uur: Ds. P.H. Zaadstra, Kockengen
Collecten: 1. Kerk in Actie: Werelddiaconaat; 2. Wijkkas; 3. Extra Wijkkas
Autodienst: Dhr. S.E. van der Wilt, tel. 0346-262103

In de maand oktober vinden alle erediensten plaats in de Pieterskerk, de avonddiensten zijn gezamenlijk met de Nederlands Gereformeerde Kerk

ZONDAG 6 OKTOBER 2019
10.00 uur: Ds. G.A. van de Weerd, Geertruidenberg
18.30 uur: Ds. H. Scheffer, Barendrecht
Collecten: 1. Kerk en Israƫl; 2. Wijkkas
Autodienst:
's morgens dhr. K. de Jong, tel. 06 - 44 123 842
                    's avonds: dhr. J.P. den Hartog, tel. 0294-231553

ZONDAG 13 OKTOBER 2019
10.00 uur: Ds. K. Hage
18.30 uur: Kand. E. Jonker, De Bilt
Collecten: 1. Kerk in Actie: Werelddiaconaat; 2. Wijkkas
Autodienst:
dhr. P. Wijnen, tel. 0346-261837

ZONDAG 20 OKTOBER 2019
10.00 uur: nog niet bekend
18.30 uur: Kand. D. van der Zee, Kampen
Collecten: 1. Werk van de Diaconie; 2. Wijkkas
Autodienst:
Dhr. P. Wijnen, tel. 0346-261837

ZONDAG 27 OKTOBER 2019
10.00 uur: Ds. K. Hage, bediening Heilig Avondmaal
18.30 uur: Ds. K. Hage, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal
Collecten: 1. Ned. Bijbelgenootschap; 2. Wijkkas; 3. Avondmaal: Dorcas
Autodienst:
Dhr. J. den Hartog, tel. 0294-295510

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM
Vrijdag 27 september, 16.45 uur: Ds. K. Hage
Vrijdag   4 oktober, 16.45 uur: Mw. D. van Muiswinkel-Oussoren
Vrijdag 11 oktober, 16.45 uur: Dhr. H.C.J. Hendriks
Vrijdag 18 oktober, 16.45 uur: Pastor J. van Os
Vrijdag 25 oktober, 16.45 uur: Dhr. A. Fijan

Wilt u een kerkdienst meebeleven of terugluisteren? Bezoek dan www.kerkomroep.nl