Kerkdiensten

Onderstaand staat (onder voorbehoud) het preekrooster. Heeft u suggesties voor predikanten, dan kunt u dat kenbaar maken bij de heer Piet Wijnen, tel. 0346-261837.

Kerkdienst in coronatijd

Op advies van het RIVM en de Protestantse Kerk in Nederland heeft de Protestantse wijkge-
meente Pieterskerk de kerkdiensten aangepast. We begrijpen dat deze maatregel ingrijpend is. De dienst van Woord en Gebed niet samen kunnen vieren is niet makkelijk.

Vanaf 7 juni zijn er maximaal 30 mensen welkom in de Pieterskerk. Helaas moeten we de overige gemeenteleden vragen de dienst nog thuis mee te luisteren. Dit kan via de kerktelefoon of www.kerkomroep.nl

Het gebruikersplan voor het openstellen van de kerk houden we actueel aan de hand van de nieuwe inzichten en eigen ervaringen. Er is ook een animatie beschikbaar. In 1 minuut bent u dan ook op de hoogte. U dienst vooraf een plek in de kerk te reserveren. 

Als de situatie verandert, zullen we u daarover informeren via de website en Facebookpagina. U kunt zich ook abonneren op de tijdelijke nieuwsbrief met daarin de liturgie.

Heeft u behoefte aan persoonlijk contact, dan kunt u ons bellen of mailen. Zie de contactgegevens onder De gemeente

Kent u gemeenteleden die geen gebruik maken van internet, wilt u hen dan van dit bericht op de hoogte brengen? 

‘U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart.’
(1 Petrus 5:7) 

Namens de kerkenraad,
Marco Berger, scriba
Dick Oosthoek, voorzitter
Krijn Hage, predikant 
Rieneke Vink, diaken

In de maand juni vinden alle erediensten plaats in de Pieterskerk, de avonddiensten zullen nog niet plaatsvinden. 

Samengevat zijn de volgende aandachtspunten van belang:
Denk vooraf goed na of het voor uw gezondheid of die van andere gemeenteleden beter is de dienst thuis te blijven beluisteren.

  • Er is helaas geen autodienst beschikbaar
  • Volg de aanwijzingen van de coördinatoren ter plaatse
  • Bij de entree aan de voorzijde van de kerk wordt u opgevangen en bij gezondheidsklachten kunnen we u niet toelaten
  • Er gelden verplichte looplijnen in de kerk, zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van de kerk
  • U krijgt een plaats toegewezen door een coördinator, de beschikbare banken zijn gemarkeerd met gele tape
  • Samenzang is niet mogelijk, er zijn waarschijnlijk wel een aantal voorzangers, er is een gedrukte liturgie
  • Vooraf reserveren van een zitplaats is noodzakelijk
  • De coördinatoren begeleiden u ook weer de kerk uit.


U kunt tot vrijdagavond 20.00 uur voorafgaand aan een dienst een plek reserveren. Om iedereen gelijke kansen te geven kunt u in de maand juni één dienst bezoeken.

Indien u met meer mensen komt, kunt u als huishouden bij elkaar zitten. U dient elk persoon individueel aan te melden, dat kan met hetzelfde emailadres. Aanmelden kan door te klikken op één van onderstaande data. Het enig wat u hoeft in te vullen zijn voor- en achternaam, emailadres en telefoonnummer. 

Indien er nog een plek beschikbaar is krijgt u direct een bevestiging. Anders komt u op de wachtlijst en kunt tot zaterdagavond 18.00 uur nog gebeld worden indien er een zitplaats vrijkomt. 

In uitzonderlijke gevallen kunt u ook bellen met de scriba op telefoonnummer: 06 15 12 86 59.

ZONDAG 5 JULI 2020
10.00 uur: Ds. mw. Y. Hsu, Maarssen
Collecten: 1. Kerk in Aktie: Binnenlands diaconaat; 2. Wijkkas

ZONDAG 12 JULI 2020
10.00 uur: Ds. K. Hage
Collecten: 1. Werk van de Diaconie; 2. Wijkkas

ZONDAG 19 JULI 2020
10.00 uur: Ds. K. Hage
Collecten: 1. Werkgroep Nieuwersluis; 2. Wijkkas

ZONDAG 26 JULI 2020
10.00 uur: Ds. Th. Wegman, Zeist
Collecten: 1. De Hoop GGZ; 2. Wijkkas; 3. Extra collecte Wijkkas

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM
Komen te vervallen

Wilt u een kerkdienst meebeleven of terugluisteren? Bezoek dan www.kerkomroep.nl