Kerkdiensten

Onderstaand staat (onder voorbehoud) het preekrooster. Heeft u suggesties voor predikanten, dan kunt u dat kenbaar maken bij de heer Piet Wijnen, tel. 0346-261837.

Kerkdienst in coronatijd

Op advies van het RIVM en de Protestantse Kerk in Nederland heeft de Protestantse wijkgemeente Pieterskerk de kerkdiensten aangepast. Vanaf 1 juli komt er weer meer ruimte voor de vieringen.

Vanaf 1 juli zijn er maximaal 45 huishoudens (60-70 mensen) welkom in de Pieterskerk. De dienst kunt u ook meebeleven via de kerktelefoon of www.kerkomroep.nl. De kerkenraad heeft besloten om vanaf 12 juli ook weer gemeentezang toe te staan, dit naar aanleiding van het vernieuwde protocol van de PKN. 

Het gebruikersplan (5 augustus) voor het openstellen van de kerk houden we actueel aan de hand van de nieuwe inzichten en eigen ervaringen. Er is ook een animatie beschikbaar. In 1 minuut bent u dan ook op de hoogte. Ook de loopvolgorde voor het Heilig Avondmaal is in de animatie opgenomen.. 

Als de situatie verandert, zullen we u daarover informeren via de website en de weekbrief. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief, dan houden we u direct op de hoogte.

Heeft u behoefte aan persoonlijk contact, dan kunt u ons bellen of mailen. Zie de contactgegevens onder De gemeente

Kent u gemeenteleden die geen gebruik maken van internet, wilt u hen dan van dit bericht op de hoogte brengen? 

Alle erediensten vinden plaats in de Pieterskerk, de avonddiensten zullen tot 1 september nog niet plaatsvinden. 

Samengevat zijn de volgende aandachtspunten van belang:
Denk vooraf goed na of het voor uw gezondheid of die van andere gemeenteleden beter is de dienst thuis te blijven beluisteren.

  • Er is op vrijwillige basis een autodienst beschikbaar
  • Volg de aanwijzingen van de coördinatoren ter plaatse
  • Bij de entree aan de voorzijde van de kerk wordt u opgevangen en bij gezondheidsklachten kunnen we u niet toelaten
  • Er gelden verplichte looplijnen in de kerk, zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van de kerk
  • U krijgt een plaats toegewezen door een coördinator, de beschikbare banken zijn gemarkeerd met gele tape
  • Samenzang is weer mogelijk
  • Vooraf reserveren van een zitplaats is gewenst
  • De coördinatoren begeleiden u ook weer de kerk uit.


U kunt tot zaterdagavond 18.00 uur voorafgaand aan een dienst een plek reserveren. Op zondagmorgen kunt u ook naar de kerk komen, maar bestaat de kans dat deze vol is.

Indien u met meer mensen komt, kunt u als huishouden bij elkaar zitten. U dient elk persoon individueel aan te melden, dat kan met hetzelfde emailadres. Aanmelden kan door te klikken op één van onderstaande data. Het enig wat u hoeft in te vullen zijn voor- en achternaam, emailadres en telefoonnummer. 

In uitzonderlijke gevallen kunt u ook bellen met de scriba op telefoonnummer: 06 15 12 86 59.

Door op de betreffende zondag te klikken kunt u zich aanmelden:

ZONDAG 16 AUGUSTUS 2020
10.00 uur: Prop. dr. W. Otte, Waddinxveen
Collecten: 1. Noodhulp in Beiroet; 2. Wijkkas
Autodienst: Dhr. S.E. van der Wilt, tel. 0346-262103

ZONDAG  23 AUGUSTUS 2020
10.00 uur: Ds. K. Hage
Collecten: 1. PDC De Herberg; 2. Wijkkas
Autodienst: Dhr. J. den Hartog, tel. 06 - 54 302 974

ZONDAG 30 AUGUSTUS 2020
10.00 uur: Ds. K. Hage, bediening Heilig Avondmaal
Collecten: 1. Save the Children; 2. Wijkkas; 3. Hospitium
Autodienst: Dhr. P. Wijnen, tel. 0346-261837

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM
Komen te vervallen

Wilt u een kerkdienst meebeleven of terugluisteren? Bezoek dan www.kerkomroep.nl