Kerkdiensten

Onderstaand staat (onder voorbehoud) het preekrooster. Heeft u suggesties voor predikanten, dan kunt u dat kenbaar maken bij de heer Piet Wijnen, tel. 0346-261837.

Kerkdienst online mee te beleven

Op advies van het RIVM en de Protestantse Kerk in Nederland heeft de Protestantse wijkgemeente Pieterskerk besloten de kerkdiensten af te gelasten. Deze maatregel geldt tot en met 31 maart. We begrijpen dat deze maatregel ingrijpend is. De dienst van Woord en Gebed voorbij laten gaan is niet makkelijk.

Vanaf zondag 22 maart organiseren we daarom als alternatief op zondagochtend om 10.00 uur een online dienst. Deze zijn te beluisteren via de kerktelefoon of www.kerkomroep.nl 

Als de situatie verandert, zullen we u daarover informeren via de website en Facebookpagina. U kunt zich ook abonneren op de tijdelijke nieuwsbrief met daarin de liturgie.

Heeft u behoefte aan persoonlijk contact, dan kunt u ons bellen of mailen. Zie de contactgegevens onder De gemeente

Kent u gemeenteleden die geen gebruik maken van internet, wilt u hen dan van dit bericht op de hoogte brengen? 

‘U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart.’
(1 Petrus 5:7) 

Namens de kerkenraad,

Marco Berger, scriba
Dick Oosthoek, voorzitter
Krijn Hage, predikant 
Rieneke Vink, diaken

 

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Komen ook te vervallen

Wilt u een kerkdienst meebeleven of terugluisteren? Bezoek dan www.kerkomroep.nl