Kerkdiensten

Onderstaand staat (onder voorbehoud) het preekrooster. Heeft u suggesties voor predikanten, dan kunt u dat kenbaar maken bij de heer Piet Wijnen, tel. 0346-261837.

In de maand juli vinden alle ochtenddiensten plaats in de Pieterskerk, de avonddiensten zijn gezamenlijk met de Nederlands Gereformeerde Kerk in het 'Witte Kerkje', Dillenburgstraat 8

ZONDAG 21 JULI 2019
10.00 uur: Ds. K. Hage
18.30 uur: Ds. R.A. Veen, IJmuiden
Collecten: 1. Stichting De Hoop; 2. Wijkkas
Autodienst:
Dhr. P. Wijnen, tel. 0346-261837

ZONDAG 28 JULI 2019
10.00 uur: Ds. D.M. van der Wel, Langbroek
18.30 uur: Ds. P.G. Sinia, Ede
Collecten: 1. Werk van de Diaconie; 2. Wijkkas; 3. Extra wijkkas
Autodienst:
Mw. N. Takke, tel. 06 - 17 280 139

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM
Vrijdag 19 juli, 16.45 uur: Dhr. W. Smit
Vrijdag 26 juli, 16.45 uur: Dhr. H.C.J. Hendriks

Wilt u een kerkdienst meebeleven of terugluisteren? Bezoek dan www.kerkomroep.nl