Pastoraat

Het is de visie van onze wijkgemeente dat de primaire roeping van onze predikant ligt in de bediening van het Woord en rondom de erediensten, vervolgens in de catechese, in de gemeenteopbouw en haar organisatie en in het crisispastoraat. Het reguliere bezoeken van de leden van de gemeente is niet de taak van de predikant, maar gebeurt in onze wijk door de wijkouderlingen, de buurtteams en de bezoekdames. Hieronder vindt u hun telefoonnummers. Laat u het hen weten, wanneer u graag contact hebt met iemand van de kerk. De predikant is beschikbaar en te allen tijde bereikbaar voor situaties van nood in welke zin dan ook  (o.a. rondom overlijden, ziekte, persoonlijke kwesties): tel. 261565.

De bezoekdames verzorgen het bezoekwerk gericht op de oudere gemeenteleden (80 jaar of ouder). Zij doen hun werk naast de ouderlingen en de buurtteams. Coördinatoren zijn Riek Verduijn (tel. 262448) en Riet Meester (tel. 0294-233193).

Indeling wijken

Sectie Noord
Gebied: ten noorden van de Eendrachtlaan, tussen Kanaal en Vecht
Ouderling: Reina van der Wilt, tel. 0346-262103
Diaken: Rieneke Vink, tel. 06-40516921

Bezoekdames: Riek Verduijn, Riet Griffioen, Elly Hogendoorn
Flyerteam: Joke van der Dussen, Elly Hogendoorn, Nico Verhoef, Ria van Eck, Wil Vermeulen en Ida Stam

Coördinator: Siem van der Wilt, tel. 0346-262103

De Driestroom: De Aa, 't Heycop en De Angstel
Bezoekbroeder: Piet Sondij, tel. 0346-241590

Sectie Zuid
Gebied: tussen Hoge Brug en grens Maarssen en tussen Kanaal en Vecht
Ouderling: Marlies Wijnen, tel. 0346-261837
Diaken: Frans Atsma, tel. 06-16924549
Bezoekdame: Ria Verhoef
Flyerteam: Nel Takke, Anneke de Jong,
John van den Bosch, Ria Verhoef, Dita van Muiswinkel en Jos Jansen
Coördinator: Pieter Wijnen, tel. 0346-261837

Sectie West
Gebied: ten westen van het Kanaal
Ouderling (tijdelijk): Marlies Wijnen, tel. 0346-261837

Diaken:
Jan Korver, tel. 06-11403535
Bezoekdame: Riet Meester
Flyerteam: Joop den Hartog, Tiny en Bert Bouthoorn, Nel Sondij en
Stieneke van Schaik
Coördinator: Truus den Hartog, tel. 0294-231553

Sectie Centrum
Gebied: tussen Hoge Brug, Eendrachtlaan, Kanaal en alle adressen over de Vecht
Ouderling tot 70 jaar: Jeroen van Scherpenzeel, tel. 0346-251979
Bezoekbroeder ouderen vanaf 70 jaar: Piet Sondij, tel. 0346-241590

Diaken: Frans Atsma, tel. 06-16924549

Bezoekdames: Greetje Frericks, Ina Kaashoek en Stien van der Paauw
BuurtTeam: Bets Boele, Greetje en Wim Frericks, Henk den Hartog en Gert Lodder

Coördinator: Mieke Lodder, tel. 0346-266898

Predikant
Ds. K. Hage, tel. 0346-261565