Buurtteams

De wijkgemeente rondom de Pieterskerk is ingedeeld in vier buurtteams. Een buurtteam bestaat uit een wijkouderling, een of meerdere coördinatoren en een aantal gemeenteleden. Samen brengen zij op vaste momenten in het jaar een flyer bij de gemeenteleden in de buurt en onderhouden zo contact met deze mensen. In overleg met de wijkouderling wordt bekeken waar de betreffende gemeenteleden behoefte aan hebben. Dat kan zijn door praten met de ouderling of een gesprek met de predikant.

Hironder vindt u een overzicht van de buurtteams:

Sectie Noord
Gebied: ten noorden van de Eendrachtlaan, tussen Kanaal en Vecht
Ouderling: Reina van der Wilt, tel. 0346-262103
Diaken: Rieneke Vink, tel. 06-40516921

Bezoekdames: Riek Verduijn, Riet Griffioen, Elly Hogendoorn
Flyerteam: Joke van der Dussen, Elly Hogendoorn, Nico Verhoef, Ria van Eck, Wil Vermeulen en Ida Stam

Coördinator: Siem van der Wilt, tel. 0346-262103

De Driestroom: De Aa, 't Heycop en De Angstel
Bezoekbroeder: Piet Sondij, tel. 0346-241590

Sectie Zuid
Gebied: tussen Hoge Brug en grens Maarssen en tussen Kanaal en Vecht
Ouderling: Marlies Wijnen, tel. 0346-261837
Diaken: Frans Atsma, tel. 06-16924549
Bezoekdame: Ria Verhoef
Flyerteam: Nel Takke, Anneke de Jong,
John van den Bosch, Ria Verhoef, Dita van Muiswinkel en Jos Jansen
Coördinator: Pieter Wijnen, tel. 0346-261837

Sectie West
Gebied: ten westen van het Kanaal
Ouderling (tijdelijk): Marlies Wijnen, tel. 0346-261837

Diaken:
Jan Korver, tel. 06-11403535
Bezoekdame: Riet Meester
Flyerteam: Joop den Hartog, Tiny en Bert Bouthoorn, Nel Sondij en
Stieneke van Schaik
Coördinator: Truus den Hartog, tel. 0294-231553

Sectie Centrum
Gebied: tussen Hoge Brug, Eendrachtlaan, Kanaal en alle adressen over de Vecht
Ouderling tot 70 jaar: Jeroen van Scherpenzeel, tel. 0346-251979
Bezoekbroeder ouderen vanaf 70 jaar: Piet Sondij, tel. 0346-241590

Diaken: Frans Atsma, tel. 06-16924549

Bezoekdames: Greetje Frericks, Ina Kaashoek en Stien van der Paauw
BuurtTeam: Bets Boele, Greetje en Wim Frericks, Henk den Hartog en Gert Lodder

Coördinator: Mieke Lodder, tel. 0346-266898

Contactavonden
Om de onderlinge ontmoetingen te bevorderen komt elke sectie één keer per jaar samen tijdens een zgn. contactavond. De data voor het komende seizoen zijn:
Sectie Zuid: woensdag 29 januari; Sectie Centrum: woensdag 5 februari; Sectie West: woensdag 12 februari; Sectie Noord: woensdag 19 februari.