Visie

De Protestantse wijkgemeente Pieterskerk weet zich onderdeel van de wereldwijde gemeente van Jezus Christus. In de kerk gaat het niet ten eerste om ons, maar om de genade van Jezus Christus, om de aanbidding en de navolging van Hem. We willen zo gemeente zijn dat in alle geledingen die gerichtheid op Hem bewaakt wordt. Wanneer Hij spreekt, gebeurt het geloof, en komen wij in beweging. Hopelijk verliezen wij dan iets van onze hoogmoed en onze in-onszelf-gekeerdheid.

In de Pieterskerk, die sterke wortels heeft in de Hervormde traditie, staat de verkondiging centraal. Maar het gebeuren van Gods woord is veel breder dan de preek op zondagmorgen. Het woord wordt ook gesproken door ouders tot hun kinderen, en andersom, door gemeenteleden die elkaar bemoedigen, in het clubwerk en kinderwerk waar het woord wordt uitgelegd aan de jongeren. Het wordt gesproken in het diakonaat, waar barmhartigheid en recht-doen concreet gebeurt. Het is iets dat we samen mogen beleven: dat het woord van God ons levend maakt. In buurtteams proberen we zo breed mogelijk mensen te betrekken bij gemeente-zijn, de ouderlingen zoeken en vinden allerlei contacten, en in de erediensten merken we aan elkaar dat we regelmatig opleven en openbloeien, omdat Gods woord ons iets beslissends doet. 

De hoop is dat er door de gemeente en door gemeenteleden heen iets uit mag gaan van het geloof. Het leven is zoveel meer dan de focus op onze eigen welvaart. De kern en de vreugde van het leven wordt gevonden in het wegcijferen van jezelf, in het eren van de ander. In het perspectief dat leven en dood overstijgt: dat wij mensen zijn door Hem gekend, verzoend en bemind.

De kerkenraad