Zending en Werelddiaconaat

De zendingscommissie probeert door middel van diverse activiteiten de gemeente meer zendingsbewust te maken. Daarnaast zamelt de commissie geld in voor diverse zendingsdoelen zoals voor het project Rimac in de stad Lima, Peru.

Contactpersoon is Marja Schröder, tel. 264521

Wilt u een bijdrage overmaken?

NL81 INGB 0003088109 t.n.v. Zendingscommissie Wijkgemeente Centrum Breukelen

Lees meer over:


Adoptiekind

Als wijkgemeente steunen we via World Vision een kind uit de 3e wereld.

Momenteel steunen we Vaibhav Shinde Popat , een jongen uit India. Het gezin bestaat uit vader, moeder en 2 jongens. Zij wonen in de provincie Maharashtra, West India. De streek is droog en wordt voornamelijk bewoond door arme boeren.