Zending en Werelddiaconaat

De zendingscommissie probeert door middel van diverse activiteiten de gemeente meer zendingsbewust te maken. Daarnaast zamelt de commissie geld in voor diverse zendingsdoelen.

Geloof in Bosnië

Geloof verbindt. Mensen onderling, wanneer er vertrouwen is dat we samen iets kunnen bereiken. Maar vooral wanneer we het geloof delen in onze grote God en we dit, door de liefde van Jezus Christus, mogen delen met de mensen om ons heen.
De wijkgemeente Pieterskerk steunt het werk van Heleen van der Sluijs die samen met André en Marja Lichtendonk zijn afgelopen juni zijn uitgezonden om deel te worden van een lokale gemeente en samen met de Bosniërs deze taak op ons te nemen.

Wie is Heleen van der Sluijs?
Het verlangen om God te dienen in Zijn wereldwijde kerk is er al heel lang. De afgelopen jaren heb ik dit mogen doen in Nederland. In het onderwijs, als jongerenwerker en als ontwikkelaar van lesmateriaal en spellen. De komende jaren mag ik dit doen als zendingswerker in Bosnië. Een land waar ik weinig van af wist en geen betrokkenheid mee had tot de GZB mij vroeg of ik naar Bosnië wilde gaan. Intussen hebben de beelden en verhalen me gegrepen. Er is een diepe liefde voor dit prachtige land ontstaan, waarin zoveel pijn en trauma, maar ook zoveel hoop en verlangen leeft. Geloof in Bosnië. Op twee manieren. Door te geloven in een Bosnië dat groeit en bloeit door de kracht van onze God. En door het geloof in Jezus Christus te delen in Bosnië. Zijn Kerk is dezelfde, in Nederland, in Bosnië en op alle andere plaatsen in de wereld. Dat vind ik prachtig!

Download de laatste Nieuwsbrief (pdf) van april 2020 over het werk wat Heleen van der Sluijs doet in Bosnië.

Contact met Heleen van der Sluijs
E-mail:       [email protected]
Website:    www.gzb.nl/heleeninbosnië
Facebook: geloofinbosnie
Instagram: heleeninbosnie

Wilt u een bijdrage overmaken?

NL81 INGB 0003088109 t.n.v. Zendingscommissie Wijkgemeente Centrum Breukelen

Contactpersoon is Marja Schröder, tel. 264521

Lees meer over:Adoptiekind

Als wijkgemeente steunen we via World Vision een kind uit de 3e wereld.

Momenteel steunen wij Gaurav Shane Sanjay. Gaurav woont in Dharavi, een enorme sloppenwijk in de miljoenenstad Mumbai. Kinderen gaan hier niet naar school, leven hutjemutje in onhygiënische omstandigheden en zwerven door onveilige straten. Ziektes, geweld en misbruik liggen op de loer. Gaurav heeft u hard nodig om zijn toekomst óók zo positief te veranderen.