Oog voor elkaar

Op deze pagina's vindt u meer informatie over pastoraat, ontmoeting binnen de gemeente en aandacht voor zending en evangelisatie.

Dorcas Voedselactie

Dit jaar organiseert Dorcas de Dorcas Voedselactie: een actieweek waarin duizenden mensen zich vrijwillig inzetten voor voedsel en voedselzekerheid voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. De Dorcas Voedselactie vindt ieder jaar plaats rondom de Dankdag voor gewas en arbeid. Dorcas ziet Dankdag als een uitgelezen moment om stil te staan bij onze niet vanzelfsprekende welvaart en om onze dankbaarheid te tonen door om te zien naar de allerarmsten in de wereld.

Contact: Pieter Wijnen, tel. 0346-261837