Kringen

In de gemeente zijn diverse bijbel- en huiskringen. U kunt zich altijd aansluiten bij een kring, neemt u van tevoren wel even contact op met een van de coördinatoren. De meest recente data vindt u terug in Kerknieuws.

Huiskring

Open gesprekskring van gemeenteleden, die samenkomt op de laatste maandag van de maand. Data voor dit seizoen: 25 november, 27 januari, 24 februari en 30 maart.
Locatie: bij een van de deelnemers thuis.
Contactpersoon: Truus den Hartog, tel. 0294-231553.

Broecklandkring

Deze kring van voornamelijk jonge mensen (in de brede zin van het woord), komt maandelijks op een donderdagavond bij elkaar. In onderling overleg bepalen we welke onderwerpen we behandelen. Ben je geen lid van deze kring maar wil je wel meedenken en praten? Sluit je dan aan. Van harte welkom. Houd Kerknieuws in de gaten voor de locaties. De data voor komend seizoen: 28 november, 19 december, 30 januari, 27 februari, 26 maart, 23 april en 28 mei.

Dinsdagmorgen Bijbelkring

Deze kring komt maandelijks op de dinsdagmorgen samen in het Bonifatiushuis, van 10.00  tot 11.30 uur. De kring staat open voor iedereen, oud en jong, die zich graag wil verdiepen in de bijbel als bron voor het geloof. Komend seizoen lezen we onder leiding van ds. Hage uit de Brief van Jakobus. Deze brief legt sterk de nadruk op het geloof als een manier van leven. Christelijk leven gaat om geloven-uit-één-stuk en vraagt om radicale keuzes. We willen met elkaar ontdekken wat dat betekent voor ons in de 21e eeuw.
Data: 12 november, 10 december, 21 januari, 18 februari, 17 maart, 14 april, 12 mei. Contactpersoon: Ds. K. Hage, tel. 0346-261565, e-mail: [email protected]

Leeskring in Breukelen

De leeskring is een initiatief van leden van de Wijkgemeente Pieterskerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk (Witte kerkje) in Breukelen. Zeven keer per seizoen komen we bijeen om een met elkaar gekozen boek te bespreken. Doel van de leeskring is om door lezen en luisteren iets mee te krijgen van wat schrijvers/dichters hebben doordacht en opgescherven, om daaraan de eigen meningen en opvattingen te spiegelen, en zo te groeien in ennis en wellicht zelfs in wijsheid.
Voor het komende seizoen staan de volgende data gepland: 11 december, 22 januari, 4 maart, 15 april en 27 mei.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Frans Vonk, e-mail: [email protected]