Catechisatie

Geloven heeft alles te maken met kennen. Nu gaat het bij kennen niet alleen om weten van de feiten (kennis van de Bijbel bijv.) maar vooral om een relatie. Geloven is God kennen als onze Hemelse Vader, Jezus Christus als onze Heer en de Heilige Geest als onze Trooster. De catechese is bedoeld als hulpmiddel en stimulans zodat de jongeren van de gemeente leren leven uit deze relatie en zichzelf leren kennen als kinderen van God..

De catechese is samen met de Nederlands Gereformeerde Kerk (het Witte Kerkje). Ds. K. Hage en ds. F.E. Schneider verzorgen samen de catechisaties. Er zijn twee groepen die wekelijks op dinsdagmiddag en -avond samenkomen (m.u.v. vakanties). De catechisaties vinden plaats in het Witte Kerkje aan de Dillenburgstraat. De tweede helft van het seizoen (vanaf januari 2020) worden de catechisaties gehouden in het Bonifatiushuis.

Basiscatechese (groep 7 en 8): dinsdag van 16.30-17.15 uur
Methode: On Track (HGJB)

Catechisatie 1e en 2e klas middelbare school: dinsdag van 19.30-20.15 uur
Methode: Leer en Leef (HGJB)

Catechisatie 3e klas en hoger: dinsdag van 20.30-21.15 uur
Methode: Leer en Leef (HGJB)

Voor jongeren van 17 jaar en ouder zoeken we in onderling overleg naar een frequentie en vorm waarin we de vragen van geloof en leven kunnen bespreken.

Belijdeniscatechisatie
Op de belijdeniscatechisatie gaan we in gesprek over de kern van het geloof, over de betekenis van doop en avondmaal, over het leven als christen en wat het betekent om lid te zijn van de gemeente. Deelnemen aan de belijdeniscatechisatie betekent niet dat je er al over uit moet zijn of je belijdenis van het geloof wilt doen. Het kan ook een manier zijn om gaandeweg tot zekerheid te komen over het christelijk geloof. Bij voldoende belangstelling zal er ook belijdeniscatechisatie gegeven worden.

Wilt u zich opgeven of wilt u meer informatie over wat belijdenis doen inhoudt? Neem dan contact op met ds. K. Hage, tel. 0346-261565.