Bijzondere diensten

Heilige Doop

Het sacrament van de Heilige Doop wordt in onze wijk bediend in een ochtenddienst. Ouders die hun kind willen laten dopen, wordt verzocht contact met de scriba op te nemen. Daarna wordt door onze predikant samen met een ouderling doopcatechese gegeven.

Heilig Avondmaal

Het sacrament van het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar gevierd. Het wordt zowel in de ochtend- als in de avonddienst gevierd. Op de zondag voorafgaande aan de viering wordt er voorbereiding gehouden en op de zondag zelf is er in de avonddienst dankzegging. Op de Avondmaalszondag wordt er gelijktijdig met de kerkdienst Avondmaal gevierd met bewoners van de Driestroom.

Bevestiging en inzegening van het huwelijk

De kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk moet ruim voor de huwelijksdatum worden aangevraagd bij de scriba van de kerkenraad. Aan de huwelijksinzegening gaat huwelijkscatechese vooraf. In één of meerdere gesprekken wordt het christelijke huwelijk met het bruidspaar besproken. Ook wordt het huwelijksformulier, met bijbehorende vragen, besproken, evenals de kerkdienst. U dient ruim op tijd met de scriba en de predikant te overleggen over datum en tijd van de huwelijksbevestiging.