Kerkdienst, hulp, bidden en luiden

Het zijn verwarrende tijden. Om toch houvast en hulp te bieden gaan we als kerk niet op slot. We staan klaar als er hulp nodig is. Fysiek of mentaal.

De reguliere kerkdiensten zijn dan wel opgeschort, maar vanaf zondag 22 maart kunt u om 10.00 uur een 'online'-dienst vanuit de Pieterskerk meebeleven. Dit zolang de maatregelen duren. Mocht u niet over kerktelefoon of internet beschikken, dan nodigen wij u uit om in de kerk de dienst mee te beleven. Graag vooraf melden bij uw ouderling. De dienst is te beluisteren via kerkomroep.nl live, maar ook na afloop nog beschikbaar.

Mocht u hulp nodig hebben omdat u zich eenzaam voelt, er boodschappen nodig zijn of andere dingen waar u mee zit. Kijk eens ophttps://nietalleen.nl/ of bel 0800 1322. Vanzelfsprekend gaan wij hier ons steentje aan bijdragen. 

Om iedereen hoop en troost te bieden is er een dag van nationaal gebed op woensdag 18 maart. 's Avonds om 19.00 uur zullen de klokken in Nederland luiden als teken van troost en hoop, Ook de al eeuwenoude Peter bovenin de toren van de Pieterskerk doet mee. Laat dit voor u ook een teken mogen zijn van bemoediging dat God ons nabij is, ook in deze voor velen moeilijke tijd.