Blog van admin

Gideon Thomas Bätzorgel (1787) in oude klank en luister hersteld

Op 23 maart jl. was een volle Pieterskerk getuige van de overdracht van het Gideon Thomas Bätzorgel door orgelbouwer Hans van Rossum uit Wijk en Aalburg aan Jan van Winkel, als vertegenwoordiger van het College van Kerkrentmeesters (CvK). Mariëtte Pennarts, gedeputeerde van de provincie Utrecht, installeerde drie balgentreders: Kees de Jong als projectleider restauratie, Ds Krijn Hage als voorzitter van de algemene kerkenraad en Jan Winkel namens het CvK.

Inhoud syndiceren