Welkom

bij de Protestantse wijkgemeente Pieterskerk (Breukelen). Wij zijn verbonden aan de PKN gemeente van Breukelen en we voelen ons verbonden met de modaliteit Confessioneel/Gereformeerde Bond. Lees verder

Privacy statement
Download ons Privacy Statement van de Protestantse Gemeente Breukelen.

11-04-2019
Download het laatste Kerknieuws (pdf). Dit nummer blijft 3 maanden beschikbaar.
01-04-2019
In de Pieterskerk lezen we deze Lijdenstijd een aantal gelijkenissen uit het evangelie van Lucas. Ze gaan over een schaap dat zoekgeraakt is ofover een kwijtgeraakt muntje of een verloren zoon. En telkens, als zij gevonden worden, heerst er grote vreugde.Vreugde is een kernwoord in de gelijkenissen van Jezus. Alles wat hij zegt is evangelie, boodschap van vreugde. En wij zijn bestemd om daarin te delen. Wij zijn bedoeld voor de vreugde, een vreugde die blijft. Maar hoe krijgen wij er deel aan?Stuk voor stuk zijn de gelijkenissen die Jezus vertelt heel eenvoudig, maar tegelijk bevatten ze een verborgenheid. Ze gaan over de geheimenissen van het Koninkrijk van God. Jezus vertelt ze als een invuloefening voor zichzelf. Heel zijn leven isvol van een hartstochtelijk zoeken, want hij is iets kwijt. Een muntje, een schaap, een mensenkind.Zoeken naar wat verloren is, dat is de hartstochtelijke lijdensweg die Jezus gaat. Hij gaat tot in de donkerste uithoek, in het diepste dal, om te vinden wat verloren was. Dat wij gevonden zijn, dat is de vreugde van Pasen. Een vreugde die geen oog ooit zag, die geen oor ooit hoorde, en die in geen hart ooit opkwam, maar die God ons geeft.Hartelijk welkom in de Pieterskerk, in de diensten op zondag, bij Breukelen Zingt of bij onze thema-avond over onze omgang met het lijden en de dood.