Fusiedocumenten ondertekend

Na lange jaren van voorbereiding werd op 30 december 2011 de notariële akte ondertekend voor de vereniging van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk tot de Protestantse gemeente Breukelen. De akte werd ondertekend door de diverse voorzitters en secretarissen van de kerkenraden, colleges van diakenen en colleges van kerkrentmeesters in het bijzijn van notaris Gerrits.


Voor de leden van onze wijkgemeente verandert er niet zoveel. De identiteit van onze wijkgemeente blijft gelijk, maar we vormen nu één Protestantse kerk in Breukelen. Voor de leden van de diverse colleges en kerkenraden scheelt het heel veel bestuurlijke drukte. Met de ondertekening van de akte is er voor hen een hoop rust gekomen. Alle energie kan nu weer ingezet worden voor het werk buiten en binnen de kerk.