Kerkenraad

De kerkenraad van onze gemeente bestaat uit de volgende personen:

Predikant:

 • Ds. K. Hage, Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-261565,
  e-mail: khage@kpnmail.nl


Scriba:

 • Mevr. K.M. Mur-van Amerongen, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen,
  tel. 0346-266842, e-mail: scriba@pieterskerk.info


Ouderlingen:

 • 3 vacatures
 • Mevr. L.H.A. Wijnen-de Haan, Kievitsbloem 10, 3621 TV Breukelen,
  tel. 0346-261837, e-mail: lhawijnen@hetnet.nl


Jeugdouderling:


Diakenen:

 • Dhr. J.R. Korver, Julianalaan 14, 3626 AM Nieuwer Ter Aa,
  tel. 06-11403535, e-mail: jankorver@hotmail.com
 • Mevr. E.J. Hogendoorn-Ramp, Straatweg 182, 3621 BX Breukelen,
  tel. 0346-286196, e-mail: e.hogendoorn@hetnet.nl
 • Mevr. C. van Schaik-Noordegraaf, Spengen 31, 3628 EW Kockengen,
  tel. 0346-822278, e-mail: vanschaikstieneke@gmail.com
 • Dhr. C.W. Kroon, Rijksstraatweg 192, 3632 AJ Loenen aan de Vecht,
  tel. 0294-230855, e-mail: kroonc@xs4all.nl
 • 1 vacature


Kerkrentmeesters: