Wederzijds bezoek 14-11-10

De kerken die in het IKOB vertegenwoordigd zijn nodigen elkaar regelmatig uit elkanders diensten bij te wonen, zodat we elkaar beter kunnen leren kennen en ervaren hoe men in de ‘andere’ kerken het geloof beleeft en de kerkdienst viert.

Voor zondag 14 november a.s. zijn we uitgenodigd door de kerkenraad van de Moluks Evangelische Kerk te Breukelen om hun dienst om 11.30 uur in de Silo Kerk aan de Karel Doormanweg 49 bij te wonen. De voorganger is Ds. J.W.B. Matahelumual. Na de dienst gaan we in gesprek met elkaar waarbij iedereen welkom is. Het is heel inspirerend en leerzaam om naast je eigen “vertrouwde” dienst zo’n dienst bij te wonen en te ervaren dat we als ‘buur’kerken in veel dingen dicht bij elkaar staan.

 

Joukje van der Velde, secretaris IKOB