In het evangelie van Johannes zegt Jezus een aantal keer met nadruk: ‘Ik ben…’ In het Grieks is dat: ‘Ego eimi’. Met deze woorden stelt Jezus zijn ego, zichzelf dus, bewust op de voorgrond. Dat klinkt onbescheiden. Pretentieus ook. Grote ego’s en ‘dikke ikken’, daar zijn er, zeker in onze tijd, al meer dan genoeg van. Is dat niet juist waar we ons aan ergeren? Aan ego’s die uitsluitend handelen ter wille van zichzelf en ter verhoging van hun zelfgevoel?

We luisterden in de Pieterskerk de afgelopen weken naar de ‘Ik ben’- woorden van Jezus. Waarom? Jezus heeft een groot ego, veel groter dan welk mens ook. Maar nooit handelt hij ter wille van zichzelf. Zijn ego is tot aan de rand gevuld met liefde voor anderen. Met liefde voor God en voor zijn wereld. En wanneer Jezus’ ego wordt verhoogd, dan is dat aan een kruis. Niet uit zelfgevoel, maar om de wereld met God te verzoenen.

Zoveel liefde, daaraan zijn we in de kerk ver­slingerd. We kunnen en willen niet meer zonder. Daarom luisteren we in de lijdenstijd naar Jezus die zegt: ‘Ik ben…’ Het ego van Jezus is mededeel­zaam. Zijn woord is voedzaam als brood, vreug­devol als het licht en vertrouwenwekkend als een goede herder. We richten ons op de verhoging van Jezus aan het kruis, in de hoop dat er ook een heilzaam kruis gaat door ons eigen ego.

Hartelijk welkom in de diensten in de Pieterskerk.