Scheur de hemelen, Heer!

Een buitengewoon krachtig en dramatisch beeld. Je ziet het voor je. De hemelen die als een gordijn worden open gescheurd. Licht valt naar binnen. Donker wordt opgeklaard. De beklemmende eenzaamheid van het leven in een benauwde en benauwende wereld wordt opgeheven. Als de hemelen open scheuren ontstaat er ruimte, dan komen vrijheid en vrede ons tegemoet.

Scheur de hemelen, Heer! Dat is Advent zoals de profeet Jesaja het ziet en zegt. Niet als een vrome wens, maar als een intens gebed uit de diepte. Advent en Kerst is meer dan een knusse tijd in kleine kring. Het is ook een roep om het opheffen van de afstand tussen God en mens. Advent gaat over het verlangen naar het openbaar worden van de vrede en de gerechtigheid van God in deze wereld.

In de Pieterskerk luisteren we deze weken naar de profeet Jesaja. Meer dan andere profeten richt hij zich op het komen van God. Alleen in het komen van God, in zijn komen naar deze wereld toe, gaat voor ons de toekomst open. Alleen onder open hemel kan een mens opleven. Daar bidden we om. Daar zingen we van.

Met Kerst vieren we dat God gekomen is, in Jezus Christus. Midden in de winternacht is de hemel open gescheurd, als een gordijn, als een stralend licht dat over ons is opgegaan. Verhoorde gebeden. Vervulde wensen. Opgeheven eenzaamheid. God-met-ons. Ook daar zingen we van. Daar danken we voor.

U bent van harte welkom in de diensten van de Pieterskerk.

Meer informatie: zie onder de rubriek Kerkdiensten.