Wijziging aanschaf van de collectemunten

De collectemunten kunt u niet meer in de winkel van Schröder aanschaffen. U kunt ze alleen nog bestellen door de aanschafwaarde over te maken naar rekeningnummer NL60 INGB 0007 2316 48 t.n.v. de Protestantse Gemeente Breukelen, o.v.v. uw naam en het aantal zakjes witte of groene munten dat u wilt; per bestelling graag minimaal 2 zakjes tegelijk.

-  Groene munten (10 munten à € 2,-): € 20 per zakje.
-  Witte munten (20 munten à € 0,80): € 16 per zakje.

Op elke eerste zondag van de maand verstrekt een kerkrentmeester na de kerkdiensten de bestelde munten. Zorgt u er dus voor dat de bijschrijving van uw aankoop uiterlijk de donderdag daarvoor heeft plaatsgevonden.