Kerkdiensten

Onderstaand staat (onder voorbehoud) het preekrooster. Heeft u suggesties voor predikanten, dan kunt u dat kenbaar maken bij de heer Piet Wijnen, tel. 0346-261837.

In de maand november vinden alle ochtenddiensten plaats in de Pieterskerk, de avonddiensten gezamenlijk met en in de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Dillenburgstraat 

ZONDAG 19 NOVEMBER 2017
10.00 uur: Ds. K. Hage
18.30 uur: Ds. F.E. Schneider
Collecten:
1. Amnesty International; 2. Kerk
Autodienst: Mw. N. Takke, tel. 06 - 17 280 139

ZONDAG 26 NOVEMBER 2017 - Laatste zondag kerkelijk jaar
10.00 uur: Ds. K. Hage, Gedachtenisdienst
18.30 uur: Ds. F.H. Blokhuis, Nieuwegein
Collecten:
1. Plaatselijk gemeentewerk; 2. Kerk
Autodienst: Dhr. A.D. Vermeulen, tel. 0346-263392

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM
Vrijdag 17 november, 16.45 uur: Mw. L. van den Hoven
Vrijdag 24 november, 16.45 uur: Ds. F.E. Schneider

Wilt u een kerkdienst meebeleven of terugluisteren? Bezoek dan www.kerkomroep.nl