Kerkdiensten

Onderstaand staat (onder voorbehoud) het preekrooster. Heeft u suggesties voor predikanten, dan kunt u dat kenbaar maken bij de heer Piet Wijnen, tel. 0346-261837.

In de maand december vinden alle erediensten plaats in de Pieterskerk, de avonddiensten gezamenlijk met  de Nederlands Gereformeerde Kerk

ZONDAG 17 DECEMBER 2017 - 3e Advent
10.00 uur: Ds. K. Hage
16.00 uur: Kerstfeest Kinderkerk
Collecten:
1. No Yellow Beans Day; 2. Kerk
Autodienst: Dhr. W.H. Frericks, tel. 0346-263422

ZONDAG 24 DECEMBER 2017 - 4e Advent
10.00 uur: Ds. N. Slok, Veenendaal
21.00 uur: Ds. F.E. Schneider, Kerstnachtdienst
Collecten:
1. Werk van de Diaconie; 2. Kerk; 3. Wijkkas Pieterskerk
Autodienst: Dhr. P. Wijnen, tel. 0346-261837

MAANDAG 25 DECEMBER 2017 - 1e Kerstdag
10.00 uur: Ds. K. Hage
Collecten: 1. Kerk in Actie: Kinderen in de knel; 2. Kerk
Autodienst: Dhr. J.P. den Hartog, tel. 0294-231553

ZONDAG 31 DECEMBER 2017 - Oudjaarsdag
10.00 uur: Drs. R.D. van Schouwen, Honselersdijk
18.30 uur: Ds. K. Hage
Collecten: 1. Eigen gemeentewerk; 2. Kerk
Autodienst: Dhr. A.D. Vermeulen, tel. 0346-263392

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM
Vrijdag 15 december, 16.45 uur: Ds. G.H. Vlijm
Vrijdag 22 december, 16.45 uur: Dhr. F. Langeraar
Vrijdag 29 december, 16.45 uur: Pastor J. van Os

Wilt u een kerkdienst meebeleven of terugluisteren? Bezoek dan www.kerkomroep.nl