Kerkdiensten

Onderstaand staat (onder voorbehoud) het preekrooster. Heeft u suggesties voor predikanten, dan kunt u dat kenbaar maken bij de heer Piet Wijnen, tel. 0346-261837.

In de maand september vinden de ochtenddiensten plaats in de Pieterskerk, de avonddiensten gezamenlijk met de Nederlands Gereformeerde Kerk in het 'Witte Kerkje' in de Dillenburgstraat

ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017
10.00 uur: Ds. K. Hage, jeugddienst
18.30 uur: Ds. D. Timmerman, Eindhoven
Collecten: 1. Noodhulp Z.O. Azië (Bangladesh, Nepal en India); 2. Kerk; 3. Wijkkas Pieterskerk
Autodienst: Mw. N. Takke, tel. 06 - 17 280 139

ZONDAG 1 OKTOBER 2017
10.00 uur: Ds. P.H. Zaadstra, Kockengen
18.30 uur: Ds. F.E. Schneider
Collecten: 1. Kerk en Israël; 2. Kerk
Autodienst: Dhr. W.H. Frericks, tel. 0346-263422

ZONDAG 8 OKTOBER 2017
10.00 uur: Ds. K. Hage
18.30 uur: Ds. J. Hansum, Lunteren
Collecten: 1. Vluchtelingenwerk; 2. Kerk
Autodienst: Dhr. A.D. Vermeulen, tel. 0346-263392

ZONDAG 15 OKTOBER 2017
10.00 uur: Ds. A. van Duinen, Oud-Loosdrecht
18.30 uur: Ds. J.W. Ploeg, Asperen
Collecten: 1. Kerk in Actie: Werelddiaconaat; 2. Kerk
Autodienst: Dhr. S.E. van der Wilt, tel. 0346-262103

ZONDAG 22 OKTOBER 2017
10.00 uur: Ds. W. van der Schee, Haarlem
18.30 uur: Ds. G.J. Codée, Maarssen
Collecten: 1. Dorcas; 2. Kerk
Autodienst: Dhr. H.J. van Schaik, tel. 0346-26822278

ZONDAG 29 OKTOBER 2017
10.00 uur: Ds. K. Hage, bediening Heilig Avondmaal
18.30 uur: Ds. K. Hage, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal
Collecten: 1. No Yellow Beans Day; 2. Kerk; 3. Avondmaalscollecte: Hospitium
Autodienst: Dhr. P. Wijnen, tel. 0346-261837

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM
Vrijdag 22 september, 16.45 uur: Ds. F.E. Schneider, viering Heilig Avondmaal
Vrijdag 29 september, 16.45 uur: Dhr. A. Fijan
Vrijdag   6 oktober, 16.45 uur: Ds. H.H. Schorren
Vrijdag 13 oktober, 16.45 uur: Ds. G.H. Vlijm
Vrijdag 20 oktober, 16.45 uur: Mw. D. van Muiswinkel-Oussoren
Vrijdag 27 oktober, 16.45 uur: Pastor J. van Os

Wilt u een kerkdienst meebeleven of terugluisteren? Bezoek dan www.kerkomroep.nl