Kerkdiensten

Onderstaand staat (onder voorbehoud) het preekrooster. Heeft u suggesties voor predikanten, dan kunt u dat kenbaar maken bij de heer Piet Wijnen, tel. 0346-261837.

In de maand oktober vinden alle diensten plaats in de Pieterskerk, de avonddiensten gezamenlijk met de Nederlands Gereformeerde Kerk

ZONDAG 29 OKTOBER 2017
10.00 uur: Ds. K. Hage, bediening Heilig Avondmaal
18.30 uur: Ds. K. Hage, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal
Collecten: 1. No Yellow Beans Day; 2. Kerk; 3. Avondmaalscollecte: Hospitium
Autodienst: Dhr. P. Wijnen, tel. 0346-261837

WOENSDAG 1 NOVEMBER 2017 - Dankdag
19.30 uur: Ds. K. Hage
Collecten: 1. Werk van de Diaconie; 2. Kerk
Autodienst: Dhr. J.P. den Hartog, tel. 0294-231553

ZONDAG 5 NOVEMBER 2017
10.00 uur: Ds. J.P. van Ark, Wapenveld - Zendingsdienst
18.30 uur: Ds. F.E. Schneider
Collecten:
1. Kerk in Actie: Najaarszendingsweek; 2. Kerk
Autodienst: Dhr. J.P. den Hartog, tel. 0294-231553

ZONDAG 12 NOVEMBER 2017
10.00 uur: Ds. K. Hage
18.30 uur: Ds. E. Mouissie, Bunschoten
Collecten:
1. Kerk in Actie: Binnenlands Diaconaat; 2. Kerk
Autodienst: Dhr. W.H. Frericks, tel. 0346-263422

ZONDAG 19 NOVEMBER 2017
10.00 uur: Ds. K. Hage
18.30 uur: Ds. F.E. Schneider
Collecten:
1. Amnesty International; 2. Kerk
Autodienst: Mw. N. Takke, tel. 06 - 17 280 139

ZONDAG 26 NOVEMBER 2017 - Laatste zondag kerkelijk jaar
10.00 uur: Ds. K. Hage, Gedachtenisdienst
18.30 uur: Ds. F.H. Blokhuis, Nieuwegein
Collecten:
1. Plaatselijk gemeentewerk; 2. Kerk
Autodienst: Dhr. A.D. Vermeulen, tel. 0346-263392

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM
Vrijdag 20 oktober, 16.45 uur: Ds. K. Hage
Vrijdag 27 oktober, 16.45 uur: Pastor J. van Os
Vrijdag   3 november, 16.45 uur: Zr. M. Raassen
Vrijdag 10 november, 16.45 uur: Ds. K. Hage
Vrijdag 17 november, 16.45 uur: Mw. L. van den Hoven
Vrijdag 24 november, 16.45 uur: Ds. F.E. Schneider

Wilt u een kerkdienst meebeleven of terugluisteren? Bezoek dan www.kerkomroep.nl