Kerkdiensten

Onderstaand staat (onder voorbehoud) het preekrooster. Heeft u suggesties voor predikanten, dan kunt u dat kenbaar maken bij de heer Piet Wijnen, tel. 0346-261837.

In de maand mei vinden de ochtenddiensten plaats in de Pieterskerk, de avonddiensten gezamenlijk met de Nederlands Gereformeerde Kerk in het 'Witte Kerkje' in de Dillenburgstraat

DONDERDAG 25 MEI 2017 - Hemelvaartsdag
9.30 uur: Ds. C.N. van Dis, Nieuwegein
Collecten: 1. Werk van de Diaconie; 2. Kerk
Autodienst: Dhr. A.D. Vermeulen, tel. 0346-263392

ZONDAG 28 MEI 2017
10.00 uur: Ds. K. Hage, belijdenisdienst
18.30 uur: Ds. D. van Duijvenbode, Monster (gezamenlijke dienst in het Witte Kerkje)
Collecten: 1. Plaatselijk gemeentewerk; 2. Kerk
Autodienst: Dhr. H.J. van Schaik, tel. 0346-822278

ZONDAG 4 JUNI 2017 - Pinksteren
10.00 uur: Ds. K. Hage
18.30 uur: Ds. D. Timmerman, Eindhoven
Collecten: 1. Zending; 2. Kerk
Autodienst: Dhr. S.E. van der Wilt, tel. 0346-262103

ZONDAG 11 JUNI 2017
10.00 uur: Prof. dr. E. van 't Slot, Zwolle
18.30 uur: Vicaris E. Jonker, Woerden
Collecten: 1. Werelddiaconaat; 2. Kerk
Autodienst: Dhr. P. Wijnen, tel. 0346-261837

ZONDAG 18 JUNI 2017
10.00 uur: Ds. K. Hage, bediening Heilig Avondmaal
18.30 uur: Ds. K. Hage, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal
Collecten: 1. Binnenlands diaconaat; 2. Kerk; 3. Hospitium Vleuten/Wilnis
Autodienst: Mw. N. Takke, tel. 06-17 280 139

ZONDAG 25 JUNI 2017
10.00 uur: Ds. Th. Wegman, Zeist
18.30 uur: Ds. K. Hage
Collecten: 1. Diaconieproject No Yellow Beans Day; 2. Kerk; 3. Wijkkas Pieterskerk
Autodienst: Dhr. W.H. Frericks, tel. 0346-263422

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM
Vrijdag 26 mei, 16.45 uur: Pastor J. van Os
Vrijdag   2 juni, 16.45 uur: Mevr. L. van den Hoven
Vrijdag   9 juni, 16.45 uur: Ds. K. Hage
Vrijdag 16 juni, 16.45 uur: Ds. H.H. Schorren, bediening Heilig Avondmaal
Vrijdag 23 juni, 16.45 uur: Pastor J. van Os
Vrijdag 30 juni, 16.45 uur: nog niet bekend

Wilt u een kerkdienst meebeleven of terugluisteren? Bezoek dan www.kerkomroep.nl