HIP in Breukelen

Stichting Hulp in Praktijk ondersteunt de diaconie in haar taak om om te zien naar mensen in nood. Gemeenteleden die graag hun talenten en tijd willen geven aan mensen die hulp nodig hebben kunnen zich opgeven als hulpbieder. Voorkeuren en de beschikbare tijd kan aangegeven worden. Iedere inwoner van de gemeente van Breukelen kan ongeacht de culturele of religieuze achtergrond om hulp vragen.

Dit kan gaan om sociale hulp, bijvoorbeeld een kopje koffie met elkaar drinken en/of praktische hulp bijvoorbeeld boodschappen doen, een ritje naar het ziekenhuis of een klusje in huis. Wilt u zich als gemeentelid opgeven als hulpbieder, bel dan 030-7524200 of kijk op www.stichtinghip.nl/ikwilhelpen/hulpbieden. In de beide kerkgebouwen liggen ook aanmeldingsformulieren.
Kent u iemand in uw buurt die hulp nodig heeft geef dan het nummer van de hulplijn door: 0900 – 447 447 4. Een medewerker van HIP zal dan via de database kijken of de hulpvrager en een hulpbieder aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De diaconie wordt van deze koppeling op de hoogte gesteld.

Op diverse openbare plekken in Breukelen liggen hulpvraagformulieren. Wilt u meer informatie over HIP of heeft u nog vragen neem dan contact op met Reiny Boers, 0294-232199.