Commissie Eredienst

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is het Eeuwigheidszondag. In de eredienst worden de overleden gemeenteleden herdacht van het afgelopen jaar. De dienst is op zondag 20 november om 10.00 uur. Familieleden worden voor deze eredienst persoonlijk uitgenodigd.
Contactpersoon: Ds. K. Hage, tel. 0346-261565.

Verder worden er dan nog een drietal themadiensten voorbereid, welke soms worden
aangevuld met een koor of extra muzikale begeleiding. Het thema wordt in nauwe samenspraak met de voorgaande predikant vastgesteld, zodat aan de hand daarvan een passende liturgie kan worden gemaakt.

De commissie bestaat uit: Reinier Hagoort, Sjaak van Muiswinkel, Frans Vonk en Ds. K. Hage.