Pastoraat

Het is de visie van onze wijkgemeente dat de primaire roeping van onze predikant ligt in de bediening van het Woord en rondom de erediensten,  vervolgens in de catechese, in de gemeenteopbouw en haar organisatie en in het crisispastoraat. Het reguliere bezoeken van de leden van de gemeente is niet de taak van de predikant, maar gebeurt in onze wijk door de wijkouderlingen, de buurtteams en de bezoekdames. Hieronder vindt u hun adressen. Laat u het hen weten, wanneer u graag contact hebt met iemand van de kerk. De predikant is beschikbaar en te allen tijde bereikbaar voor situaties van nood in welke zin dan ook  (o.a. rondom overlijden, ziekte, persoonlijke kwesties): tel. 261565.

De bezoekdames verzorgen het bezoekwerk gericht op de oudere gemeenteleden (80 jaar of ouder). Zij doen hun werk naast de ouderlingen en de buurtteams. Coördinatoren zijn Riek Verduijn (tel. 262448) en Riet Meester (tel. 0294-233193).

Indeling wijken

Sectie Noord
Gebied: ten noorden van de Eendrachtlaan, tussen Kanaal en Vecht
Ouderling: Riet Griffioen, Portengen 75, Kockengen, tel. 0346-241924
Diaken: Marina Verhoef, Joh. Poststraat 23, Breukelen, tel. 0346-261939
BuurtTeam: Joke van der Dussen, Elly Hogendoorn, Nico Verhoef, Wil Vermeulen, Adrie Nagtegaal, Marco Berger en Siem van der Wilt
Coördinator: Reina van der Wilt, G. van Nijenrodestraat 90, tel. 0346-262103

De Driestroom: De Aa, 't Heycop en De Angstel
Ouderling: Piet Sondij, Watersnip 8, Kockengen, tel. 0346-241590
Diaken: Marina Verhoef, Joh. Poststraat 23, Breukelen, tel. 0346-261939
BuurtTeam: De flyers rond Kerst en Pasen worden in de Driestroom bezorgd vanuit sectie Noord

Sectie Zuid
Gebied: tussen Hoge Brug en grens Maarssen en tussen Kanaal en Vecht
Ouderling: Marlies Wijnen, Kievitsbloem 10, tel. 0346-261837
Diaken: Elly Hogendoorn, Straatweg 182, tel. 0346-286196
BuurtTeam: Nel Takke, Anneke de Jong, Hilma Atsma, Ria Verhoef, Dita van Muiswinkel en Jos Jansen
Coördinator: Pieter Wijnen, Kievitsbloem 10, tel. 0346-261837

Sectie West
Gebied: ten westen van het Kanaal
Ouderling: Riet Meester, Van Reedestraat 13, Nieuwer Ter Aa, tel. 0294-233193
Diaken: Stieneke van Schaik, Spengen 31, Kockengen, tel. 0346-822278
BuurtTeam: Joop den Hartog, Tiny en Bert Bouthoorn, Nel Sondij en Tiny Versloot
Coördinator: Truus den Hartog, Dorpsstraat 32, Nieuwer Ter Aa, tel. 0294-231553

Sectie Centrum
Gebied: tussen Hoge Brug, Eendrachtlaan, Kanaal en alle adressen over de Vecht
Voor gemeenteleden vanaf 70 jaar:
Ouderling: Piet Sondij, Watersnip 8, Kockengen, tel. 0346-241590
Voor gemeenteleden tot 70 jaar:
Ouderling: Mieke Lodder, Alexiastraat 18, tel. 0346-266898
Diaken: Sjaak van Muiswinkel, Broekdijk 13, tel. 0346-263108
BuurtTeam: Bets Boele, Greetje en Wim Frericks, Henk den Hartog, Gert Lodder en Therèse Rietveld
Coördinator: Ina Kaashoek, Straatweg 158, tel. 0346-262983

Bezoekdames
Elly Hogendoorn, Greetje Frericks, Ria Verhoef, Reintje Lith, Riet Griffioen, Ina Kaashoek, Stien van der Paauw, Annie Kruiswijk, Riet Meester en Riek Verduijn

Predikant
Ds. K. Hage, Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen, tel. 0346-261565

Voor eventuele e-mailadressen: zie onder Kerkenraad.