Buurtteams

Op dit moment zijn er vier buurtteams in de gemeente actief. Een buurtteam bestaat uit een wijkouderling, een of meerdere coördinatoren en een aantal gemeenteleden. Samen brengen zij op vaste momenten in het jaar een flyer bij de gemeenteleden in de buurt en onderhouden zo contact met deze mensen. In overleg met de wijkouderling wordt bekeken waar de betreffende gemeenteleden behoefte aan hebben. Dan kan zijn door praten met de ouderling of een gesprek met de dominee.

De volgende buurtteams zijn actief:

Sectie Noord
Gebied: ten noorden van de Eendrachtlaan, tussen Kanaal en Vecht
Ouderling: Anneke Uittenbosch-Stam, Heycoplaan 54, tel. 0346-263958
Diaken: Elly Hogendoorn, Straatweg 182, tel. 0346-286196
Bezoekdames: Riek Verduijn, Riet Griffioen, Elly Hogendoorn
BuurtTeam: Joke van der Dussen, Elly Hogendoorn, Nico Verhoef, Wil Vermeulen, Adrie Nagtegaal
en Marco Berger
Coördinator: Reina van der Wilt, G. van Nijenrodestraat 90, tel. 0346-262103

De Driestroom: De Aa, 't Heycop en De Angstel
Bezoekbroeder: Piet Sondij, Lisdodde 16, Kockengen, tel. 0346-241590

Sectie Zuid
Gebied: tussen Hoge Brug en grens Maarssen en tussen Kanaal en Vecht
Ouderling: Marlies Wijnen, Kievitsbloem 10, tel. 0346-261837
Diaken: Cees Kroon, Rijksstraatweg 192, Loenen aan de Vecht. tel. 0294-230855
Bezoekdame: Ria Verhoef
BuurtTeam: Nel Takke, Anneke de Jong,
John van den Bosch, Ria Verhoef, Dita van Muiswinkel, Jos Jansen en Pieter Wijnen
Coördinator: Pieter Wijnen, Kievitsbloem 10, tel. 0346-261837

Sectie West
Gebied: ten westen van het Kanaal
Ouderling: Marlies Wijnen, Kievitsbloem 10, tel. 0346-261837
(tijdelijk)
Diaken:
Jan Korver, Julianalaan 14, Nieuwer Ter Aa, tel. 0294-231167
Bezoekdame: Riet Meester
BuurtTeam: Joop den Hartog, Tiny en Bert Bouthoorn, Nel Sondij en
Stieneke van Schaik
Coördinator: Truus den Hartog, Dorpsstraat 32, Nieuwer Ter Aa, tel. 0294-231553

Sectie Centrum
Gebied: tussen Hoge Brug, Eendrachtlaan, Kanaal en alle adressen over de Vecht
Ouderling: Anneke Uittenbosch-Stam, Heycoplaan 54, tel. 0346-263958 (tijdelijk)
Diaken: Stieneke van Schaik, Spengen 31, Kockengen, tel. 0346-822278

Bezoekdames: Greetje Frericks, Ina Kaashoek en Stien van der Paauw
BuurtTeam: Bets Boele, Greetje en Wim Frericks, Henk den Hartog, Gert Lodder en
Mieke Lodder
Coördinator: Mieke Lodder, Alexiastraat 18, tel. 0346-266898