Zending en Werelddiaconaat

De zendingscommissie probeert door middel van diverse activiteiten de gemeente meer zendingsbewust te maken. Daarnaast zamelt de commissie geld in voor diverse zendingsdoelen zoals voor Maarten en Michele Atsma in Brazilië en voor het project Rimac in de stad Lima, Peru.

Contactpersoon is Marja Schröder, tel. 264521

Wilt u een bijdrage overmaken?

NL81 INGB 0003088109 t.n.v. Zendingscommissie Wijkgemeente Centrum Breukelen

Lees meer over:Bericht van Maarten en Michele Atsma da Silva

Mijn naam is Maarten Atsma en ik ben geboren en opgegroeid in Breukelen. Al deze jaren heb ik deelgemaakt van de wijkgemeente Centrum. Tot 2008, dat is het jaar dat ik in Brazilië ben gaan wonen. In 2009 ben ik getrouwd met Michele. En op dit moment werken wij allebei op een wijkcentrum in een grote groep favela’s (Braziliaanse achterstandswijken). Het grootste deel van mijn tijd besteed ik in de wijk. Samen met een goede vriend van mij, David, zijn wij aanwezig op straat. God leidt ons naar mensen en families die hulp nodig hebben. Mensen die in hopeloze situaties zitten of die een steuntje in de rug zoeken. Er is één grote waarheid, iedereen heeft God nodig! Onze droom is de wijk te zien veranderen. Ook werk ik met en op een school in de wijk. Door ook daar aanwezig te zijn, brengen wij Licht. Waar wij heen gaan als Licht van de wereld, zal Jezus het werk verrichten. 

Michele werkt met de DTS. Dat is een school die met name jongeren voorbereidt op zending en werk in de kerken. De DTS bestaat uit drie maanden theorieles en twee maanden praktijk, dat vaak een zendingsreis is. Jongeren worden zo toegerust om later zelf uit te gaan. Ook is Michele een grote steun voor het werk in de wijk. Vaak kom ik vrouwen tegen, die zó verlangen naar een andere vrouw om hun leven mee te delen. Michele heeft zo een belangrijke taak in de wijk.

 

Wij houden jullie heel graag op de hoogte van dit werk. God gebruikt ons. God kan ook jullie gebruiken om dit werk mogelijk te maken. Wij hebben jullie daarvoor nodig. Er zijn verschillende vormen om ons te ondersteunen: 

  • Meebidden, je kunt bidden voor ons en ons werk. In de nieuwsbrieven die wij sturen staan dank- en bidpunten. Ook komt er 6-wekelijks een groep mensen samen die bidden voor ons. Ook daar kun je deel van uitmaken.
  • Meeleven, we sturen nieuwsbrieven waar je je voor op kunt geven. Ook hebben wij een weblog (www.maartenmichele.blogspot.com). Daar komt regelmatig nieuwe informatie op te staan.
  • Meegeven, ons werk is op vrijwillige basis. We hebben financiële steun nodig. Als je in ons werk gelooft en God dat bevestigt, kun je ons maandelijks, of eenmalig ondersteunen.

 
Dit is een hele korte presentatie van wie wij zijn en wat wij doen. Wij hebben veel meer te vertellen. Neem daarom contact met ons op!

Maarten & Michele Atsma da Silva
http://www.maartenmichele.blogspot.com/

Casa Luzeiro
Rua Doutor Argemiro Resende Costa, 177
Novo São Lucas
Belo Horizonte/ MG/ Brasil
Cep: 30.260-430
maartendaniel@gmail.com

Zie de laatste Nieuwsbrief onder de rubriek Nieuws


 

Adoptiekind

Als wijkgemeente steunen we via World Vision een kind uit de 3e wereld.

Momenteel steunen we Vaibhav Shinde Popat , een jongen uit India. Het gezin bestaat uit vader, moeder en 2 jongens. Zij wonen in de provincie Maharashtra, West India. De streek is droog en wordt voornamelijk bewoond door arme boeren.