Oog voor elkaar

Op deze pagina's vindt u meer informatie over pastoraat, ontmoeting binnen de gemeente en aandacht voor zending en evangelisatie.

Commissie Missionair Werk

De Commissie Missionair Werk probeert initiatief te nemen voor, en medewerking te verlenen  aan projecten die tot doel hebben mensen dichter bij het Christelijk geloof te brengen of hen daar in te ondersteunen. Voor de komende winter wordt gedacht aan een herhaling van de Lichtjesavond in december, medewerking aan themadiensten en een nieuw Bijbel Live project. Ook wordt gedacht aan een algemene Bijbelstudie via Leerhuisavonden.
Leden van de commissie zijn: Bertine Oosthoek, Anna Elink Schuurman, Frans Vonk en ds. Krijn Hage.

Contactpersoon is: Bertine Oosthoek, e-mail: bertine.oosthoek@gmail.com.

Dorcas Voedselactie

Dit jaar organiseert Dorcas voor de twintigste keer de Dorcas Voedselactie: een actieweek waarin duizenden mensen zich vrijwillig inzetten voor voedsel en voedselzekerheid voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. De Dorcas Voedselactie vindt ieder jaar plaats rondom de Dankdag voor gewas en arbeid (die is dit jaar op 2 november). Dorcas ziet Dankdag als een uitgelezen moment om stil te staan bij onze niet vanzelfsprekende welvaart en om onze dankbaarheid te tonen door om te zien naar de allerarmsten in de wereld.

Datum: zaterdag 4 november. Locatie: Bij supermarkt Albert Heijn.
Tijd: van 9.30 tot 16.00 uur

Contact: Pieter Wijnen, tel. 0346-261837