Kinderkerk

Elke zondag is er een kindernevendienst voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De kinderen gaan voor de schriftlezing naar hun eigen bijeenkomst in het naastgelegen gebouw het Bonifatiushuis. Er wordt gewerkt met een maandthema. Na de preek komen de kinderen terug in de dienst en is er een kort kindermoment om te vertellen of te laten zien, d.m.v. een knutsel, waar zij mee bezig zijn geweest. Daarna zingen we een maand lang een kinderlied uit het nieuwe liedboek.
Elke eerste zondag van de maand blijven de kinderen van de bovenbouw in de kerk, zodat ze wennen aan het meebeleven van een eredienst.

Het thema voor de maand maart was: 'Jezus'
Maandlied: Gezang 531 vers 1 'Jezus, die langs het water liep' (NLB)

De kinderen hebben zondag 26 maart laten zien waar ze deze maand aan gewerkt hebben. Een visnet vol met kleurige, kleine en grote vissen.... Passend bij het verhaal uit Mattheüs 4.
Jezus zegt tegen Petrus en Andreas: ‘Kom, volg me, dan maak ik vissers van mensen van jullie’. Deze uitnodiging geldt ook voor twee andere vissers, Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs.
De vier mannen aarzelen niet, laten hun vissersbedrijf in de steek en worden de eerste discipelen die Jezus gaan volgen.

Het thema voor de maand april is: Jezus (rondom Pasen)
Maandlied: Gezang 634: vers 1 ‘U zij de glorie, opgestane Heer’

Contactpersoon
Jeroen Stoof, tel. 0346-216213