Nieuws

 • Pieterskerk in standaardwerk 100 iconische kerkinterieurs van Nederland

  Op 20 juni jl. is in de Thomaskerk te Amsterdam het boek Kerkinterieurs in Nederland gepresenteerd. Dit unieke standaardwerk, waarin voor het eerst 100 uitzonderlijke Nederlandse kerkinterieurs worden belicht, is een initiatief van Museum Catharijneconvent en kwam tot stand door intensieve samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en diverse kerkelijke partners en erfgoedinstellingen.

 • Kerknieuws 11 juni

  Download het laatste Kerknieuws (pdf)

 • 4 juni: Kerk open en orgelconcert

  Zaterdag 4 juni a.s. is de Pieterskerk open tussen 14.00 en 16.00 uur voor bezichtiging en van 15.00 tot 16.00 uur geeft Jan Pieter Karman een concert op het fraaie Bätzorgel uit 1787. Dit alles ter afsluiting van de Anjercollecte voor het Cultuurfonds Stichtse Vecht. De helft van de opbrengst van onze collecte komt ten goede aan de doorstart van de Stichting Concerten Pieterskerk. Uw bijdrage is van harte welkom, de collectebussen staan op de tombe in het koor van de kerk.

  Foto: © J.C. Brouwer

 • Kerknieuws 28 mei

  Download het laatste Kerknieuws (pdf)

 • Kerknieuws 14 mei

  Download het laatste Kerknieuws (pdf)

 • Kerknieuws 23 april

  Download het laatste Kerknieuws (pdf)

 • Jaarlijkse herdenkingsdienst op 4 mei

  4 mei is de dag waarop we in het hele land alle Nederlandse oorlogsslachtoffers herdenken. Herdacht worden allereerst al diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord. Herdacht worden ook de Nederlanders die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog staat in de herdenking centraal gezien de omvang en impact van deze oorlog voor ons land en onze samenleving.

 • Kerknieuws 9 april

  Download het laatste Kerknieuws (pdf)

 • Informatieavond diaconie project 'Licht in de Bush'

  Zoals eerder in Kerknieuws vermeld heeft de diaconie besloten in het eerste half jaar van 2016 het project Licht in de Bush (oerwoud) van de Stichting Project Hope-Njinikom-Cameroon te ondersteunen. Deze stichting richt zich op Kameroen en met name de omgeving rond de plaats Njinikom in de NoordWest regio. Alle giften en donaties komen volledig ten goede aan de hulp voor Kameroen, het bestuur doet alles belangeloos. De stichting heeft een ANBI erkenning.

 • Kerknieuws 19 maart

  Download het laatste Kerknieuws (pdf)