Nieuws

  • Gastvrij in onze gemeente

    Op zondag 11 april staat een tweede ochtend gepland waarbij wij bij andere, minder bekende gemeenteleden op de koffie gaan. Deze ochtend wordt georganiseerd in het kader van het project Gewoon Gastvrij van de HGJB. Met deze ochtenden willen we met elkaar op een leuke manier nader kennis maken en de gastvrijheid aan elkaar tonen.

  • HIP in Breukelen

    Stichting Hulp in Praktijk ondersteunt de diaconie in haar taak om om te zien naar mensen in nood. Gemeenteleden die graag hun talenten en tijd willen geven aan mensen die hulp nodig hebben kunnen zich opgeven als hulpbieder. Voorkeuren en de beschikbare tijd kan aangegeven worden. Iedere inwoner van de gemeente van Breukelen kan ongeacht de culturele of religieuze achtergrond om hulp vragen.