Informatieavond diaconie project 'Licht in de Bush'

Zoals eerder in Kerknieuws vermeld heeft de diaconie besloten in het eerste half jaar van 2016 het project Licht in de Bush (oerwoud) van de Stichting Project Hope-Njinikom-Cameroon te ondersteunen. Deze stichting richt zich op Kameroen en met name de omgeving rond de plaats Njinikom in de NoordWest regio. Alle giften en donaties komen volledig ten goede aan de hulp voor Kameroen, het bestuur doet alles belangeloos. De stichting heeft een ANBI erkenning. Het bestuur bezoekt de projecten tweemaal per jaar en geeft dan lijfelijke begeleiding aan de lokale bevolking die de projecten zelf uitvoeren. In de binnenlanden van Kameroen besturen en beheren de zusters Franciscanessen diverse medische missieposten in gebieden met circa 15.000 inwoners per missiepost. Zij zijn de enige medische zorg in zo’n gebied. De missieposten worden gebruikt voor bevallingen, behandeling van malaria, ongevallen en ernstig zieken. Omdat elektriciteit volledig ontbreekt, wil de stichting in de kleine posten (health centra voor 10.000-15.000 inwoners) twee sonarpanelen met accu’s installeren. Hierop kunnen ongeveer vijftien LED-lampen, twee onderzoeklampen en een koelbox aangesloten worden. Aan de grotere posten (health centra voor 15.000 of meer inwoners) wil men ook nog een kleine generator leveren, welke dan gebruikt kan worden voor allerlei apparatuur waar een stekker aan zit. Ook wil men graag een broodnodige beademingsmachine aanschaffen. De kosten voor de kleine posten bedraagt per health centre een kleine € 3.000,--, voor de grotere posten is dat ongeveer € 6.000,--. Meer informatie is ook te vinden op de website www.projecthopeholland.nl.

Inmiddels zijn er twee collectes voor dit project gehouden en is Peter van Leerdam, de voorzitter, weer in Kameroen om de voortgang te bekijken. Hij wil onze beide wijkgemeenten na terugkomst hier graag over informeren. Deze informatieavond vindt plaats op woensdag 6 april a.s. om 20.00 uur in de Pauluskerk in de kerkzaal. Wij hopen velen van u daar te mogen ontmoeten om zo onze betrokkenheid bij dit project te laten blijken.

Namens de diaconie, Joukje van der Velde