Welkom

bij de Protestantse wijkgemeente Pieterskerk (Breukelen). Wij zijn verbonden aan de PKN gemeente van Breukelen en we voelen ons verbonden met de modaliteit Confessioneel/Gereformeerde Bond. Lees verder

16-02-2017
Download het laatste Kerknieuws (pdf)
04-11-2016
De collectemunten kunt u niet meer in de winkel van Schröder aanschaffen. U kunt ze alleen nog bestellen door de aanschafwaarde over te maken naar rekeningnummer NL60 INGB 0007 2316 48 t.n.v. de Protestantse Gemeente Breukelen, o.v.v. uw naam en het aantal zakjes witte of groene munten dat u wilt; per bestelling graag minimaal 2 zakjes tegelijk. -  Groene munten (10 munten à € 2,-): € 20 per zakje.-  Witte munten (20 munten à € 0,80): € 16 per zakje. Op elke eerste zondag van de maand verstrekt een kerkrentmeester na de kerkdiensten de bestelde munten. Zorgt u er dus voor dat de bijschrijving van uw aankoop uiterlijk de donderdag daarvoor heeft plaatsgevonden.