Welkom

bij de Protestantse wijkgemeente Pieterskerk (Breukelen). Wij zijn verbonden aan de PKN gemeente van Breukelen en we voelen ons verbonden met de modaliteit Confessioneel/Gereformeerde Bond. Lees verder

05-10-2017
Dowwnload het laatste Kerknieuws (pdf)
23-10-2017
Op woensdag 1 november is het Dankdag. Dan mogen we stilstaan bij hetgeen wij van Hem hebben mogen ontvangen. Na deze dienst is er een gemeenteavond in de Pieterskerk.De avond zal starten rond kwart voor negen, nadat we een kopje koffie of thee hebben gedronken. Er is alle ruimte voor uw vragen. De kerkrentmeesters zullen de begroting toelichten, de diaconie zal iets vertellen over de projecten die ze steunen. Daarna zal Ds. Hage een inleiding houden over het onderwerp ‘Vrouw op de kansel’ en zullen we daar verder met elkaar over doorpraten. De kerkenraad heet u van harte welkom bij deze avond.