De Bijbeluitdaging 2015 !

In een jaar de hele Bijbel lezen van kaft tot kaft: ruim 300 mensen uit heel Nederland zijn deze uitdaging inmiddels aangegaan. Meedoen kan nog!

In Breukelen hebben journalist/schrijver Lyda Westerink en trainer/historicus Bertine Oosthoek een leeskring opgericht. Eenmaal per maand komen dertig enthousiaste mensen samen in het Bonifatiushuis om hun leeservaringen te delen, elkaar te inspireren en te bemoedigen en om hun vragen over bepaalde Bijbelgedeelten te stellen. Voor dat laatste is altijd een theoloog aanwezig: ds. Krijn Hage, ds. Harold Schorren, ds. Frank Schneider of pastor Jos van Os. De leeskringen vinden plaats op zondag- en op woensdagavond.

Binnenkort vindt alweer de tweede avond van de leeskring plaats en hebben de deelnemers, als het goed is, de eerste drie Bijbelboeken uitgelezen. Voor veel lezers zijn de meeste verhalen vertrouwd; voor anderen is de Bijbel grotendeels nieuwe kost. De achtergrond van de deelnemers is zeer divers, van kerkelijk tot helemaal niet kerkelijk. Bovendien lezen zij allemaal uit een vertaling die hen past, van de Herziene Statenvertaling tot de Bijbel in Gewone Taal. Ook dat levert boeiende gezichtspunten op.

Ds. Jochem Stuiver van de Ontmoetingskerk in Maarssen nam – naar aanleiding van het verschijnen van De Bijbel in Gewone Taal – het initiatief voor De Bijbeluitdaging 2015! Mocht u meer willen weten over dit project of alsnog willen aansluiten, dan kunt u alle informatie vinden op www.ontmoetingskerkmaarssen.nl of contact opnemen via bertine.oosthoek@gmail.com.