Welkom

bij de Protestantse wijkgemeente Pieterskerk (Breukelen). Wij zijn verbonden aan de PKN gemeente van Breukelen en we voelen ons verbonden met de modaliteit Confessioneel/Gereformeerde Bond. Lees verder

16-09-2016
Download het laatste Kerknieuws (pdf)
02-06-2016
In de zomer van 2015 zijn de avonddiensten gehouden in samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk Breukelen (NGK). Dat is van weerskanten goed ontvangen en voor de zomer van 2016 wordt die samenwerking voortgezet. Er zullen weer 6 zomeravonddiensten gezamenlijk worden gehouden. In een bestuurlijk overleg van de wijkgemeente Pieterskerk en de NGK is de wens uitgesproken te komen tot een samenwerking ten aanzien van de avonddiensten met een meer structureel karakter.De kerkenraad Pieterskerk heeft in haar vergadering van 23 mei jl. besloten de structurele samenwerking met de NGK aan te willen gaan vanaf 1 januari 2017. Nadat daar al overleg over is geweest met de NGK ziet de kerkenraad de invulling van de samenwerking als volgt:1.  De avonddiensten worden afwisselend - om en om per maand - in de     Pieterskerk en het Witte Kerkje gehouden.2.  De eigen predikanten en ook de gastpredikanten van beide gemeenten gaan     afwisselend  - per week - voor.3.  De verantwoordelijkheden en taken voor wat betreft o.a.: kosterdiensten,     inkomsten en uitgaven, collectes en ambtelijke vertegenwoordiging van     de kerkenraden zijn gekoppeld aan het gebouw en de gemeente waarin de     dienst wordt gehouden.4.  De viering van het Heilig Avondmaal in de avonddienst zal zes keer per jaar     voor beide gemeenten op dezelfde zondag gezamenlijk plaatsvinden.Op deze wijze denkt de kerkenraad een goede balans gevonden te hebben in het kunnen behouden van avonddiensten in onze gemeente.